Dylematy pracy chronionej w Polsce oraz Grecji a koncepcja zatrudnienia wspomaganego

Autor

  • Dorota Kobus-Ostrowska Ph.D., University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Institutional Economics and Microeconomics, Lodz, Poland https://orcid.org/0000-0001-5004-6478
  • Doxa Papakonstantinou Assistant Professor, University of Macedonia, Department of Educational and Social Policy, Thessaloniki, Greece https://orcid.org/0000-0002-3242-7629

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.25

Słowa kluczowe:

zatrudnienie chronione, zatrudnienie wspomagane, niepełnosprawności, Polska, Grecja

Abstrakt

Osoby z poważnymi niepełnosprawnościami, takie jak upośledzenie umysłowe i zaburzenia ze spectrum autyzmu nie uczestniczą w otwartym, konkurencyjnym rynku pracy w takim stopniu jak osoby pełnosprawne lub osoby z innymi niepełnosprawnościami. Szansą dla tej grupy jest zatrudnienie chronione. To podejście do integracji zawodowej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest akceptowane na całym świecie. Jego realizacja odbywa się poprzez integrację osób niepełnosprawnych oraz stałe wsparcie: ze strony rządu lub samorządu. W artykule przedstawiono ramy prawne dotyczące zatrudnienia chronionego w Polsce i Grecji oraz sposoby jego realizacji wraz z odpowiednimi porównaniami i wnioskami. Wyniki wskazują na potrzebę bardziej precyzyjnych i kompleksowych ram prawnych dotyczących zatrudnienia chronionego w Polsce i Grecji. Tu na pierwszy plan wysuwają się alternatywne sposoby integracji zawodowej osób z poważnymi niepełnosprawnościami, takie jak programy zatrudnienia wspomaganego. Zatrudnienie wspomagane wydaje się jedynym, skutecznym i efektywnym sposobem na podjęcie pracy zarobkowej na równych zasadach przez osoby, które mają szczególne trudności w znalezieniu i utrzymaniu płatnej pracy na otwartym rynku pracy. Czy zatem koncepcja zatrudnienia wspomaganego ma szansę stać się komplementarnym narzędziem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce i Grecji? Z pewnością w obu krajach niezbędne są nie tylko stabilne źródła finansowania dla działań aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami, ale również odpowiednie regulacje prawne oraz projekty systemowe.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Akkerman, A., Janssen, C.G.C., Kef, S., Meininger, H.P. (2016), Job satisfaction of people with intellectual disabilities in integrated and sheltered Employment: An exploration of the literature, “Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities”, 13 (3), pp. 205–216, https://doi.org/10.1111/jppi.12168
Google Scholar

Barczyński, A. (2013), System wsparcia finansowego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy – ewolucja, stan i perspektywy, [in:] M.A. Paszkowicz, M. Garbat (eds.), Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej, t. 1: Praca zawodowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Zielona Góra, p. 63–78.
Google Scholar

Barczyński, A. (2016), Skuteczność systemu zarządzania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, IV (21), pp. 56–80.
Google Scholar

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (n.d.), http://www.niepelnosprawni.gov.pl (accessed: 12.06.2020).
Google Scholar

Burns, T., White, S.J., Catty, J. (2008), Individual placement and support in Europe: The EQOLISE trial, “International Review of Psychiatry”, 20 (6), pp. 498–502, https://doi.org/10.1080/09540260802564516
Google Scholar

Cerebral Palsy Greece/Open Door (n.d.), https://www.eps-ath.gr/el/services/programmata-apasxolisis/paragogika-ergastiria.html (accessed: 18.02.2020).
Google Scholar

Cimera, R.E. (2017), The percentage of supported employees with significant disabilities who would earn more in sheltered workshops, “Research and Practice for Persons with Severe Disabilities”, 42 (2), pp. 108–120, https://doi.org/10.1177/1540796917697448
Google Scholar

Cimera, R.E., Wehman, P., West, M., Burgess, S. (2011), Do sheltered workshops enhance employment outcomes for adults with autism spectrum disorder?, “Autism”, 16 (1), pp. 87–94, https://doi.org/10.1177/1362361311408129
Google Scholar

Damon, J. (2012), Wykluczenie, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Ebuenyi, I.D., Regeer, B.J., Nthenge, M., Nardodkar, R., Waltz, M., Bunders-Aelen, J.F.G. (2019), Legal and policy provisions for reasonable accommodation in employment of persons with mental disability in East Africa: A review, “International Journal of Law and Psychiatry”, 64, pp. 99–105, https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.02.007
Google Scholar

European Commission (2021), Expenditure by LMP intervention – Greece (source: DGEMPL), https://webgate.ec.europa.eu/empl/redisstat/databrowser/view/LMP_EXPME$EL/default/table?lang=en&category=lmp_expend.lmp_expend_me (accessed: 12.07.2021).
Google Scholar

Eurostat (2019), Self-perceived long-standing limitations in usual activities due to health problem by sex, age and income quintile, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_silc_12/default/bar?lang=en (accessed: 28.03.2021).
Google Scholar

Garbat, M. (2013), European Policy Models of Employment of People with Disabilities, “Journal of Social Research & Policy”, 4 (1), pp. 47–63.
Google Scholar

García-Villamisar, D., Wehman, P., Diaz Navarro, M. (2002), Changes in the quality of autistic people’s life that work in supported and sheltered employment. A 5-year follow-up study, “Journal of Vocational Rehabilitation”, 17 (4), pp. 309–312.
Google Scholar

Karakioulafi, C., Kanellopoulos, K., Petelczyc, J., Montgomery, T., Baglioni, S. (2020), Patterns of Labour Solidarity Towards Precarious Workers and the Unemployed in Critical Times in Greece, Poland, and the UK, “Sociological Research Online”, https://doi.org/10.1177/1360780420980464
Google Scholar

Kober, R., Eggleton, I.R.C. (2005), The effect of different types of employment on quality of life, “Journal of Intellectual Disability Research”, 49 (10), pp. 756–760, https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2005.00746.x
Google Scholar

Lament, M. (2017), Quality of Non-Financial Information Reported by Financial Institutions. The Example of Poland and Greece, “Central European Review of Economics & Finance”, 22 (6), pp. 5–16, https://doi.org/10.24136/ceref.2017.023
Google Scholar

Metzel, D.S., Boeltzig, H., Butterworth, J., Sulewski, J.S., Gilmore, D.S. (2007), Achieving community membership through community rehabilitation provider services: Are we there yet?, “Intellectual and Developmental Disabilities”, 45 (3), pp. 149–160, https://doi.org/10.1352/1934-9556(2007)45[149:ACMTCR]2.0.CO;2
Google Scholar

Migliore, A., Grossi, T., Mank, D., Rogan, P. (2008), Why do adults with intellectual disabilities work in sheltered workshops?, “Journal of Vocational Rehabilitation”, 28 (1), pp. 28–40.
Google Scholar

National Confederation of Persons with Disabilities (NCDP) (2007), Access for people with disabilities to the world of work. Unemployment is the most severe form of social disability, https://www.esamea.gr/files/december/103/3rdDec_2007.pdf (accessed: 21.02.2020). [Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). (2007), Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον κόσμο της εργασίας. Η ανεργία είναι η πιο σκληρή μορφή κοινωνικής αναπηρίας].
Google Scholar

Osinska, M., Kluth, K. (2010), Convergence of Greek Economy with the EU and Some Comparisons with Polish Experience, “European Research Studies Journal”, XIII (4), pp. 139–156, https://doi.org/10.35808/ersj/304
Google Scholar

Paszkowicz, M. (2013), Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: Ku otwartemu rynkowi pracy, [in:] M.A. Paszkowicz, M. Garbat (eds.), Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej, t. 1: Praca zawodowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Zielona Góra, pp. 37–62.
Google Scholar

Stevens, P., Martin, N. (1999), Supporting Individuals with Intellectual Disability and Challenging Behaviour in Integrated Work Settings: An Overview and a Model for Service Provision, “Journal of Intellectual Disability Research”, 43 (1), pp. 19–29, https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.1999.43120169.x
Google Scholar

Tsang, H.W.H., Chan, A., Wong, A., Liberman, R.P. (2009), Vocational outcomes of an integrated supported employment program for individuals with persistent and severe mental illness, “Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry”, 40 (2), pp. 292–305, https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2008.12.007
Google Scholar

Vocational Rehabilitation Center for Persons with Disabilities (n.d.), http://www.kea-amea.gr/index.php/gr/ergasthria (accessed: 18.02.2020).
Google Scholar

Wang, Y.-T., Lin, Y.-J., Shu, C.-H. (2012), Cost-benefit analysis for sheltered employment service programs for people with disabilities in Taiwan − a preliminary study, “Disability and Rehabilitation”, 34 (19), pp. 1672–1676, https://doi.org/10.3109/09638288.2012.656786
Google Scholar

Wehman, P., Taylor, J., Brooke, V., Avellone, L., Whittenburg, H., Ham, W., Carr, S. (2018), Toward competitive employment for persons with intellectual and developmental disabilities: What progress have we made and where do we need to go, “Research and Practice for Persons with Severe Disabilities”, 43 (3), pp. 131–144, https://doi.org/10.1177/1540796918777730
Google Scholar

Act of 27 August 1997 on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities (Journal of Laws 2018, item 511) [in Polish].
Google Scholar

Explanatory Report Law 4412/2016.
Google Scholar

Law 2646/1998 “Development of the National Social Care System and other provisions”, OGG A” 236.
Google Scholar

Law 4412/2016 “Public Works, Supplies and Services Contracts (Adaptation to Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU)”, OGG A” 147.
Google Scholar

L. 4413/2016 “Award and execution of concession contracts – Harmonization with European Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts (OJ L 94/1/28–3–14) and other provisions”, OGG A” 148.
Google Scholar

Regulation of the Polish Minister of Labor and Social Policy of 19 December 2007 regarding the Company Fund for the Rehabilitation of the Disabled (Journal of Laws 2013, item 1300) [in Polish].
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-09-21

Jak cytować

Kobus-Ostrowska, D., & Papakonstantinou, D. (2021). Dylematy pracy chronionej w Polsce oraz Grecji a koncepcja zatrudnienia wspomaganego. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 24(3), 127-137. https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.25

Numer

Dział

Artykuły