Zespół redakcyjny

Redakcja

Agnieszka Rochmińska (redaktor naczelny)
Bartosz Bartosiewicz (sekretarz)
Justyna Danielewicz (redaktor tematyczny)
Lidia Groeger (redaktor tematyczny)
Stanisław Mordwa (redaktor tematyczny)

Rada Redakcyjna

Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska),
Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska),
Viktor Kvĕtoň (Charles University in Prague, Czechy),
Piotr Lityński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska),
Maryana Melnyk (Institute of Regional Research, National Academy of Kyiv, Ukraina),
Kostyantyn Mezentsev (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina),
Gábor Pirisi (University of Pécs, Węgry),
Piotr Rosik (IGiPZ, Polska Akademia Nauk Warszawa, Polska),
Tadeusz Siwek (University of Ostrava, Czechy),
Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański, Polska),
Jernej Zupančič (University of Ljubljana, Słowenia)