Kontakt

Adres Redakcji/Address of the Editorial Board:

Redakcja "Space - Society - Economy"
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ
ul. S. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

Do redaktora naczelnego:

Agnieszka Rochmińska
e-mail: agnieszka.rochminska@geo.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 45 80; fax. (42) 635 45 72

Do sekretarza redakcji:

Bartosz Bartosiewicz
e-mail: sse@geo.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 45 74; fax. (42) 635 45 72

Główna osoba do kontaktu

Bartosz Bartosiewicz
Uniwersytet Łódzki
Tel. 42 635-45-74

Wsparcie techniczne

Firma Magis