Recenzenci

Recenzenci w 2019 r.
Emilia Bogacka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania)
Jerzy Dzieciuchowicz (Uniwersytet Łódzki)
Blanka Gosik (Uniwersytet Łódzki)
Marta Gwiaździńska-Goraj (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Iwona Jażdżewska (Uniwersytet Łódzki)
Iwona Jażewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)
Barbara Konecka-Szydłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania)
Agnieszka Kwiatek-Sołtys (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski)
Katarzyna Mazur-Belzyt (Politechnika Śląska)
Beata Mejer (Uniwersytet Szczeciński)
Stefania Murawska-Środa (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)
Tomasz Napierała (Uniwersytet Łódzki)
Oksana Pekarczuk (Politechnika Lwowska)
Dorota Sikora (Uniwersytet Łódzki)
Dominik Sikorski (Uniwersytet Wrocławski)
Sławomir Sitek (Uniwersytet Śląski)
Marek Sobczyński (Uniwersytet Łódzki)
Rober Szmytkie (Uniwersytet Wrocławski)
Szymon Wójcik (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Wójtowicz-Wróbel (Politechnika Krakowska)

Recenzenci w 2018 r.

Radosław Barek (Politechnika Poznańska)
Justyna Danielewicz (Uniwersytet Łódzki)
Włodzimierz Demczenko (Instytut Badań Regionalnych, Ukraińska Akademia Nauk)
Jerzy Dzieciuchowicz (Uniwersytet Łódzki)
Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki)
Tomasz Figlus (Uniwersytet Łódzki)
Blanka Gosik (Uniwersytet Łódzki)
Ewa Korcelli-Olejniczak (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Agnieszka Kwiatek-Sołtys (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Bogna Ludwig (Politechnika Wrocławska)
Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński)
Tomasz Napierała (Uniwersytet Łódzki)
Bohdan Posatsky (Politechnika Lwowska)
Izabela Rącka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
Dorota Sikora-Fernandez (Uniwersytet Łódzki)
Oleh Szabljii (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Ewa Szafrańska (Uniwersytet Łódzki)
Magdalena Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Wołk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)