Kolektywizacja wsi pod naciskiem ZSRR po II wojnie światowej. Romuald Turkowski, Kolektywizacja wsi wschodnioeuropejskiej widziana z polskiej perspektywy 1948–1960. Studium z zakresu historii społeczno-gospodarczej, Warszawa 2020

Autor

  • Andrzej Lech Uniwersytet Łódzki, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.14

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Marks K., Engels F., Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa 1969.
Google Scholar

Wschodnioeuropejski ruch ludowy w walce z komunistami o zachowanie demokracji po II wojnie światowej. Dokumenty i materiały (W świetle polskich źródeł dyplomatycznych i prasowych), przedm. J. Gmitruk, wstęp, wyb. źródeł i przygotowanie do druku R. Turkowski, Warszawa 2020.
Google Scholar

Bauman Z., Stalin i rewolucja chłopska. Studium dialektyki pana i niewolnika, [w:] Zawodowe niebezpieczeństwo władzy, oprac. K. Rakowski, Warszawa 1980.
Google Scholar

Cimek H., Tomasz Dąbal 1890–1937, Rzeszów 2018.
Google Scholar

Karawajew A., Łysenko T., Kowda W., Stalin i rolnictwo, Warszawa 1951.
Google Scholar

Krzywicki L., Kwestia rolna. Przełom w produkcji środków spożywczych w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 1967.
Google Scholar

Stalinowska nauka o socjalistycznej przebudowie rolnictwa. Materiały dla lektorów, oprac. M. Pohorille, Wrocław 1952.
Google Scholar

Szczepański J., Koncepcja rozwoju rolnictwa a przyszłość chłopów, „Wieś i Rolnictwo” 1985, nr 1.
Google Scholar

Turkowski R., Kolektywizacja wsi wschodnioeuropejskiej widziana z polskiej perspektywy 1948–1960. Studium z zakresu historii społeczno-gospodarczej, Warszawa 2020.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Jak cytować

Lech, A. (2021). Kolektywizacja wsi pod naciskiem ZSRR po II wojnie światowej. Romuald Turkowski, Kolektywizacja wsi wschodnioeuropejskiej widziana z polskiej perspektywy 1948–1960. Studium z zakresu historii społeczno-gospodarczej, Warszawa 2020. Zeszyty Wiejskie, 27, 299–314. https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.14

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>