O zachowaniu pamięci historycznej pierwszej połowy XX wieku. Wprowadzenie do rozważań o przeszłości oświaty

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.01

Słowa kluczowe:

momenty przełomowe, wiek XX, pamięć historyczna

Abstrakt

W kontekście rozważań o momentach przełomowych w dziejach Polski pierwszej połowy wieku XX omówiono zawartość tomu czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” będącego świadectwem zachowania o nich pamięci historycznej.

Biogram autora

Grzegorz Michalski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

Michalski Grzegorz – pedagog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problemów oświaty, opieki i edukacji przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego.

Bibliografia

Borowiec P. (2013) Czas polityczny po rewolucji. Czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Grzybowski R. (2011) Dziedzictwo edukacyjne przeszłości: balast czy skarbnica wiedzy? w: Przełomy edukacyjne. Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki, W. Szulakiewicz (red.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 21–33.
Google Scholar

Majorek Cz. (1995) Warsztat badawczy historyka wychowania dziejów najnowszych w: Stan i perspektywy historii wychowania, W. Jamrożek (red.), Poznań, Wydawnictwo „Eruditus”, s. 55–70.
Google Scholar

Szacka B. (2000) Pamięć zbiorowa i wojna, „Przegląd Socjologiczny”, z. 2, t. 49, s. 11–28.
Google Scholar

Szulakiewicz W. (2016) Przedmowa. Pamięć i przeszłość w: Umieszczeni w przeszłości. Pamięć w naukach pedagogicznych, W. Szulakiewicz (red.), Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 7–11.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Michalski, G. (2020). O zachowaniu pamięci historycznej pierwszej połowy XX wieku. Wprowadzenie do rozważań o przeszłości oświaty. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 8–13. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.01