Wychowanie–tożsamość–ciało–płeć. Wprowadzenie w problematykę

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.01

Słowa kluczowe:

wychowanie, socjalizacja, tożsamość, tożsamość płciowa, ciało, płeć, gender

Abstrakt

Tekst prezentuje zawartość czternastego numeru czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” będącego przestrzenią dla interdyscyplinarnej dyskusji nad związkami procesów wychowania, kształcenia i socjalizacji z kategoriami tożsamości, ciała oraz płci.

Biogramy autorów

Katarzyna Gajek - Uniwersytet Łódzki

Katarzyna Gajek – pedagożka społeczna, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: gender studies, zjawisko przemocy (przemoc w rodzinie, bullying, handel ludźmi), zjawisko wykluczenia społecznego i proces empowerment, metody badań jakościowych (w szczególności badania biograficzne i krytyczna analiza dyskursu).

Izabela Desperak - Uniwersytet Łódzki

Izabela Desperak – socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii UŁ, członkini Interdyscyplinarnego Seminarium Gender przy CEIN UŁ, zajmuje się m.in. nierównościami ze względu na płeć, feminizacją biedy oraz genderowym wymiarem transformacji. Autorka książki Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender (2013, wydanie drugie, zmienione 2017), współredaktorka prac z serii „Oblicza Feminizmu” Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Bibliografia

Gajek K., Desperak I. (2022) Wychowanie–tożsamość–ciało–płeć. Wprowadzenie w problematykę, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1(14), s. 8–13, https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.01
Google Scholar

Gajek K., Desperak I. (2022) Education–Identity–Body–Gender. An Introduction, “Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, no. 1(14), pp. 8–13, https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.12

Pobrania

Opublikowane

2022-07-07

Jak cytować

Gajek, K., & Desperak, I. (2022). Wychowanie–tożsamość–ciało–płeć. Wprowadzenie w problematykę. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 8–13. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.01