Transformacje w interakcjach: przykład relacji między rodzicami i dziećmi LGBT+

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.12

Słowa kluczowe:

transformacje, wywiad narracyjny, rodzice, osoby LGBT , coming out

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest rekonstrukcja procesu transformacji, jaki zachodzi w relacji rodzica z dzieckiem o nienormatywnej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (LGBT+). Z uwagi na to, że przekształcanie siebie oraz rzeczywistości ma miejsce w toku podejmowanych aktywności, zatem z komunikowanych doświadczeń biograficznych narratorów zidentyfikowane zostały aktywności mentalne, afektywne oraz performatywne, a także związki między nimi. W badaniu uczestniczyli rodzice osób LGBT+ z terenu Polski, którzy byli dobierani zgodnie z procedurą kuli śnieżnej. Dane empiryczne zostały zgromadzone za pośrednictwem techniki wywiadu narracyjnego i opracowane w toku jakościowej indukcyjnej analizy tematycznej. Odtworzony na tej podstawie proces transformacji obejmował zidentyfikowane zmiany mentalne w zakresie postrzegania i rozumienia rzeczywistości, modyfikacje afektów, które dynamizowały aktywność podmiotu oraz czynności przeobrażających świat. Transformacje wyrażały się zarówno w postrzeganiu i przekształcaniu rzeczywistości, jak też działającego w niej podmiotu.

Biogram autora

Katarzyna Gajek - Uniwersytet Łódzki

Gajek Katarzyna, pedagog społeczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książki Doświadczenie przemocy w rodzinie. Autobiograficzne narracje kobiet (2019). Zainteresowania badawcze obejmują: Gender Studies, zjawisko przemocy (przemoc w rodzinie, bullying, handel ludźmi), zjawisko wykluczenia społecznego i proces empowerment, metody badań jakościowych (w szczególności badania biograficzne i krytyczna analiza dyskursu).

Bibliografia

Barbier J.-M. (2015) Nowe wyzwania dla badań w naukach o wychowaniu: perspektywa działania/aktywności, tłum. G. Karbowska, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1, s. 60–72.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, tłum. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2020) Konstruowanie aktywności i podmiotu w aktywności – wzajemne powiązania, tłum. G. Karbowska w: Pedagogika społeczna. Spotkania, trwanie i zmienność, pogranicza, A. Walczak, L. Telka, M. Granosik (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 223−230.
Google Scholar

Baxter L. A. (2004) Relationships as dialogues, „Personal Relationships”, nr 11, s. 1–22, https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2004.00068.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2004.00068.x

Ben-Ari A. (1995) The discovery that an offspring is gay: Parents’, gay men’s, and lesbians’ perspectives, „Journal of Homosexuality”, nr 30 (1), s. 89–10, https://doi.org/10.1300/J082v30n01_05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J082v30n01_05

Bernstein B. E. (1990) Attitudes and issues of parents of gay men and lesbians and implications for therapy, „Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy”, nr 1 (3), s. 37–53, https://doi.org/10.1300/J236v01n03_03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J236v01n03_03

Broad K. L. (2002) Social movement selves, „Sociological Perspectives”, nr 45 (3), s. 317–336, https://doi.org/10.1525/sop.2002.45.3.317
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/sop.2002.45.3.317

D’Augelli A. R. (2005) Stress and adaptation among families of lesbian, gay, and bisexual youth: Research challenges, „Journal of GLBT Family Studies”, nr 1, s. 115–135, https://doi.org/10.1300/J461v01n02_07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J461v01n02_07

D’Augelli A. R., Hershberger S. L., Pilkington N. W. (1998) Lesbian, gay, and bisexual youths and their families: Disclosure of sexual orientation and its consequences, „American Journal of Orthopsychiatry”, nr 68, s. 361–371, https://doi.org/10.1037/h0080345
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/h0080345

D’Augelli A. R., Patterson C. J. (2001) Lesbian, gay, and bisexual identities and youth. Psychological perspectives, New York, Oxford University Press.
Google Scholar

DeVine J. L. (1984) A systemic inspection of affectional preference orientation and the family of origin, „Journal of Social Work & Human Sexuality”, nr 2, s. 9–17, https://doi.org/10.1300/J291V02N02_02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J291V02N02_02

Eliason M. J. (1997) The prevalence and nature of biphobia in heterosexual undergraduate students, „Archives of Sexual Behavior”, nr 26, s. 317–326, https://doi.org/10.1023/A:1024527032040
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024527032040

Eliason M., Raheim S. (1996) Categorical measurement of attitudes about lesbian, gay, and bisexual people, „Journal of Gay & Lesbian Social Services”, nr 4, s. 51–65, https://doi.org/10.1300/J041v04n03_03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J041v04n03_03

Elo S., Kyngäs H. (2008) The qualitative content analysis process, „Journal of Advanced Nursing”, nr 62 (1), s. 107–115, https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Fields J. (2001) Normal queers: Straight parents respond to their children’s coming out, „Symbolic Interaction”, nr 24 (2), s. 165–187, https://doi.org/10.1525/si.2001.24.2.165
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/si.2001.24.2.165

Fish T., Rye B. (1991) Attitudes toward a homosexual or heterosexual persons with AIDS, „Journal of Applied Social Psychology”, nr 21, s. 651–667, https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1991.tb00541.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1991.tb00541.x

Glaser B. G., Strauss A. L. (1967) The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, Chicago, Aldine Publishing Com.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00006199-196807000-00014

Gordon A., Meyer I. (2007) Gender nonconformity as a target of prejudice, discrimination and violence against LGB individuals, „Journal of LGBT Health Research”, nr 3, s. 55–71, https://doi.org/10.1080/15574090802093562
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/15574090802093562

Górska P., Mikołajczak M. (2015) Tradycyjne i nowoczesne uprzedzenia wobec osób homoseksualnych w Polsce w: Uprzedzenia w Polsce, A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Warszawa, Wydawnictwo Liberi Libri, s. 179–206.
Google Scholar

Graneheim U. H., Lindgren B. M., Lundman B. (2017) Methodological challenges in qualitative content analysis. A discussion paper, „Nurse Education Today”, nr 56, s. 29–34, https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002

Heatherington L., Lavner J. A. (2008) Coming to terms with coming out: review and recommendations for family systems-focused research, „Journal of Family Psychology”, t. 22, nr 3, s. 329–343, https://doi.org/10.1037/0893-3200.22.3.329
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/0893-3200.22.3.329

Hermanns H. (1987) Narrative Interview: A New Tool for Sociological Field Research w: Approaches to the Study of Face-to-Face Interaction, Z. Bokszański, M. Czyżewski (red.), „Folia Sociologica”, nr 13, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 43–56.
Google Scholar

Kimmel M. S. (2009) Masculinity as homophobia. Fear, shame, and silence in the construction of gender identity w: Sex, gender, and sexuality, A. Ferber, K. Holcomb, T. Wentling (red.), New York, Oxford University Press, s. 58–70, https://doi.org/10.4135/9781452243627.n7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781452243627.n7

Kübler-Ross E. (1969) On death and dying, New York, Macmillan.
Google Scholar

LaSala M. C. (2000) Lesbians, gay men, and their parents: Family therapy for the coming out crisis, „Family Process”, nr 39, s. 67–81, https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2000.39108.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2000.39108.x

McConahay J. B. (1986) Modern racism, ambivalence, and the modern racism scale w: Prejudice, discrimination and racism. Theory and research, S. L. Gaertner, J. Dovidio (red.), New York, Academic Press, s. 91–126.
Google Scholar

Muller A. (1987) Parents matter: Parents’ relationships with lesbian daughters and gay sons, United States, Naiad Press.
Google Scholar

Park C. L. (2010) Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events, „Psychological Bulletin”, nr 136 (2), s. 257–301, https://doi.org/10.1037/a0018301
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/a0018301

Raja S., Stokes J. (1998) Assessing attitudes toward lesbians and gay men. The modern homophobia scale, „International Journal of Sexuality and Gender Studies”, nr 3, s. 113–134, https://doi.org/10.1023/A:1023244427281
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1023244427281

Robinson B. A. (2018) Conditional families and lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer youth homelessness: Gender, sexuality, family instability, and rejection, „Journal of Marriage and Family”, nr 80 (2), s. 383–396, https://doi.org/10.1111/jomf.12466
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/jomf.12466

Saltzburg S. (2004) Learning that an adolescent child is gay or lesbian. The parent experience, „Social Work”, nr 49, s. 109–118, https://doi.org/10.1093/sw/49.1.109
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/sw/49.1.109

Savin-Williams R. C. (1989) Coming out to parents and self-esteem among gay and lesbian youths, „Journal of Homosexuality”, nr 18 (1–2), s. 1–35, https://doi.org/10.1300/J082v18n01_01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J082v18n01_01

Savin-Williams R. C., Dubé, E. M. (1998) Parental reactions to their child’s disclosure of a gay/lesbian identity, „Family Relations. An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies”, nr 47 (1), s. 7–13, https://doi.org/10.2307/584845
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/584845

Schütze F. (2008) Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical narratives: How to analyse autobiographical narrative interviews. Part one, „European Studies on Inequalities and Social Cohesion”, nr 1/2, s. 153–242.
Google Scholar

Strauss A. L. (1969) Transforming of Identity w: A. L. Strauss, Mirrors and Masks. The Search for Identity, San Francisco, The Sociology Press, s. 89–118.
Google Scholar

Švab A., Kuhar R. (2014) The Transparent and Family Closets. Gay Men and Lesbians and Their Families of Origin, „Journal of GLBT Family Studies”, t. 10, nr 1–2, s. 15–35, https://doi.org/10.1080/1550428X.2014.857553
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1550428X.2014.857553

Worth H. (2003) The myth of the bisexual infector?, „Journal of Bisexuality”, nr 3, s. 69–88, https://doi.org/10.1300/J159v03n02_05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J159v03n02_05

Worthen M. G. F. (2012) An Argument for Separate Analyses of LGBT+, „Sex Roles”, nr 68 (11–12), s. 703–723, https://doi.org/10.1007/s11199-012-0155-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11199-012-0155-1

Pobrania

Opublikowane

2021-10-29

Jak cytować

Gajek, K. (2021). Transformacje w interakcjach: przykład relacji między rodzicami i dziećmi LGBT+. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13(2), 186–204. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.12