Recenzja: Maria Dębińska, Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, ss. 277

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.12

Słowa kluczowe:

transpłciowość, antropologia płci i seksualności, binaryzm płci, Polska

Abstrakt

Recenzja książki Marii Dębińskiej Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii wskazuje na ogromną potrzebę współczesnych naukowych opracowań dotyczących problematyki transpłciowości, które pozwolą szerszej publiczności, nie tylko akademickiej, zapoznać się z piśmiennictwem na ten temat. Zwraca też uwagę na wyznaczenie przez autorkę standardów językowych odnoszących się do tego wciąż niewystarczająco rozpoznanego poza kręgiem specjalistek i specjalistów tematu oraz na oryginalność podejścia autorki, która koncentruje się na analizie społecznego wytwarzania kategorii transpłciowości, w oparciu o rozbudowane badania własne.

Biogram autora

Izabela Desperak - Uniwersytet Łódzki

Izabela Desperak – socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii UŁ, członkini Interdyscyplinarnego Seminarium Gender przy CEIN UŁ, zajmuje się m.in. nierównościami ze względu na płeć, feminizacją biedy oraz genderowym wymiarem transformacji. Autorka książki Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender (2013, wydanie drugie, zmienione 2017), współredaktorka prac z serii „Oblicza Feminizmu” Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Bibliografia

Castells M. (2008) Siła tożsamości, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Dębińska M. (2020) Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Google Scholar

Giddens A. (2006) Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-07-07

Jak cytować

Desperak, I. (2022). Recenzja: Maria Dębińska, Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, ss. 277. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 198–202. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.12