Krajobrazy zdegradowane jako atrakcja turystyczna oraz miejsce wypoczynku i rekreacji

Authors

  • Dagmara Chylińska Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
  • Krzysztof Kołodziejczyk Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.02

Keywords:

krajobraz zdegradowany, turystyka, wypoczynek, rekreacja, atrakcyjność turystyczna

Abstract

Celem autorów artykułu jest określenie roli krajobrazów zdegradowanych w turystyce. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytania dotyczące kontekstów, w jakich tego typu krajobrazy można odnaleźć w obrębie potrzeby podróżowania, wypoczynku, poznania czy doświadczania przez człowieka. Stawiają pytania zarówno o fizyczne, jak i symboliczne granice dla turystyki i rekreacji w krajobrazach zdegradowanych. Praca opiera się na przeglądzie literatury i obserwacjach wybranych krajobrazów zdegradowanych (głównie przemysłowych i poprzemysłowych) położonych na przedpolu czeskich Rudaw.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BELL P.A., GREEN TH.C., FISHER J.D., BAUM A., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

Do Krušných hor bez barier, 2015, Destinační agentura Krušné hory, o.p.s., Svazek obcí v regionu Krušných hor, n.p.p.
Google Scholar

DOMANOWSKA M., 2010, Problematyka definiowania przestrzeni zde-gradowanych, Problemy Rozwoju Miast, II, pp. 81-87.
Google Scholar

Dovolená na Sokolovsku: výletní okruhy – mapa, n.p.d., Mikroregion Sokolovsko – východ, n.p.p.
Google Scholar

FIALOVÁ D., 2001, Typologie rekreačních lokalit, [in:] D. Fialová, J. Vágner (eds.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Prague, pp. 90-102.
Google Scholar

FRYDRYCZAK B., 2013, Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
Google Scholar

GÓRNY A., 2004, Park krajobrazowy Duisburg jako przykład rewitalizacji terenów przemysłowych, Architektura Krajobrazu, 1−2, pp. 42-49.
Google Scholar

IDZIAK A., HERMAN K., 2008, Między kopalnią a krajobrazem. Transformacje sztuki krajobrazu. Instalacje, rzeźba, performance jako formy rekultywacji krajobrazów postindustrialnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, pp. 386-394.
Google Scholar

Kapesní průvodce Chomutovem, 2015, Statutární Město Chomutov, Chomutov.
Google Scholar

KUBICA M., OPANIA S., 2015, Potencjał elementów poprzemysłowych w krajobrazie w tworzeniu wizerunku i aktywizowaniu obszaru. Przykład doliny Przemszy i Brynicy, Architektura Krajobrazu, 4, pp. 20-33.
Google Scholar

KULCZYK S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
Google Scholar

LEVI-STRAUSS C., 1964, Smutek tropików, PIW, Warszawa.
Google Scholar

MACCANNEL D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
Google Scholar

MEYER B., 2007, Krajobraz jako element atrakcyjności turystycznej obszaru, [in:] A. Zaręba, D. Chylińska (eds.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 119-126.
Google Scholar

MIGOŃ P., GRYKIEŃ S., PAWLAK R., SOBIK M., 1999, Geografia: słownik encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław.
Google Scholar

MIZERSKI W., 2015, Geologia kontynentów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

MYCZKOWSKI Z., WIELGUS K., 2007, Krajobrazy zaniechane, Czasopismo Techniczne, 10, seria: Architektura, 5-A, pp. 179-181.
Google Scholar

OPANIA S., 2014, Przykłady koncepcji kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym, [in:] K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba (eds.), Studia krajobrazowe, t. 4B, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia analityczne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 37-50.
Google Scholar

PODEMSKI K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

PROCHÁZKA P., 2001, Pohyb za rekreací v Česku, [in:] D. Fialová, J. Vágner (eds.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Prague, pp. 55-71.
Google Scholar

Sasko-česká stříbrná stezka/Sächsisch-Böhmische Silberstrasse: Centrální Krušnohoří/Zentrales Erzgebirge, n.p.d., Českobavorský geopark, Boží Dar.
Google Scholar

SCHRAMM K., 2014, Cesta porcelánu, Porzellanikon – Staatlisches Museum für Porzellan, Hohenberg a. d. Eger.
Google Scholar

SONTAG S., 2009, O fotografii, Karakter, Kraków.
Google Scholar

STUPNICKA E., 1978, Zarys geologii regionalnej świata, Wyd. Geologiczne, Warsaw.
Google Scholar

ŚRODULSKA-WIELGUS J., WIELGUS K., 2007, Krajobrazy „przemysłu czasu wolnego”, Czasopismo Techniczne, 10, seria: Architektura, 5-A, pp. 172-173.
Google Scholar

URRY J., 1995, Consuming places, Routledge, London–New York.
Google Scholar

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

URRY J., LARSEN J., 2011, The Tourist Gaze 3.0, SAGE, Los Angeles-New York–London–New Delhi–Singapore–Washington.
Google Scholar

VÁGNER J., 2001, Vývoj druhého bydleni v Česku, [in:] D. Fialová, J. Vágner (eds.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Prague, pp. 42-54.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2009a, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2009b, The landscape of tourism space/Krajobrazy przestrzeni turystycznej, Turyzm/Tourism, 19/1−2, pp. 83-90/pp. 89-97.
Google Scholar

Zažijte geopark! Geoturistická mapa: Česko-Bavorský Geopark, 2014, Geopark Egeria, Muzeum Sokolov, Sokolov.
Google Scholar

ZEMAN L., ČEPELÁKOVÁ Z., 2017, Ostrov, Město Ostrov, Ostrov.
Google Scholar

http://www.krusnehory.eu/, 18.07.2017.
Google Scholar

https://mapy.cz/, 14.07.2017.
Google Scholar

Published

2017-12-30

How to Cite

Chylińska, D., & Kołodziejczyk, K. (2017). Krajobrazy zdegradowane jako atrakcja turystyczna oraz miejsce wypoczynku i rekreacji. Turyzm/Tourism, 27(2), 23-33. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.02

Issue

Section

Articles