Turystyczne aplikacje mobilne – ocena funkcjonalności oprogramowania VisitMalopolska

Authors

  • Iryna Manczak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych https://orcid.org/0000-0002-9661-9945
  • Maria Bajak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Marketingu https://orcid.org/0000-0003-4769-7696

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.04

Keywords:

technologie mobilne, aplikacje mobilne w turystyce, Małopolska, VisitMalopolska

Abstract

Celem artykułu jest ocena funkcjonalności aplikacji mobilnej VisitMalopolska. Autorki podjęły próbę zaprezentowania rozwiązań umożliwiających samodzielne zwiedzanie Małopolski, jak również ułatwiających dostęp do informacji turystycznych na temat regionu. W opracowaniu zwrócono uwagę na różnorodne wykorzystanie aplikacji mobilnych w turystyce. W dalszej części rozważań omówiono cele i zastosowaną metodę badawczą. Główna część artykułu dotyczy charakterystyki i oceny najważniejszych funkcjonalności nowej aplikacji turystycznej VisitMalopolska. W tym celu posłużono się metodą punktową.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borkowski, K., Grabiński T., Seweryn, R., Rotter, L., Mazanek, L., Grabińska, E. (2020). Ruch turystyczny w Małopolsce w 2019 roku. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.
Google Scholar

Brennan, B. (2020). A convergence of mobile device application use and smart tourism: A comparison of Korean and Non-Korean smart tourists. The Journal of Internet Electronic Commerce Research, 20 (4), 145–160. https://doi.org/10.37272/ JIECR.2020.08.20.4.145
Google Scholar

Brown, B., Chalmers, M. (2003). Tourism and mobile technology. Proceedings of the European Conference of Computer Supported Cooperative Work (ECSCW) (s. 335–354). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0068-0_18
Google Scholar

Buhalis, D., Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – the state of eTourism research. Tourism Management, 29 (4), 609–623. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005
Google Scholar

Buonincontri, P., Micera, R. (2016). The experience co-creation in smart tourism destinations: A multiplecase analysis of European destinations. Information Technology and Tourism, 16 (3), 285–315. https://doi.org/10.1007/s40558-016-0060-5
Google Scholar

Czajkowski, R., Nowakowski, W. (2015). iBeacons – mobilne usługi lokalizacyjne. Elektronika: Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 4, 47–50. http://dx.doi.org/10.15199/13.2015.4.9
Google Scholar

Dąbrowski, G. (2019). Dostęp do Internetu w Polsce. W: Internet 2018/2019 (s. 8–9). Pobrane z: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/HBRP-raport-IAB-05-191-1.pdf (20.10.2020).
Google Scholar

Dorcic, J., Komsic, J., Markovic, S. (2019). Mobile technologies and applications towards smart tourism – state of the art. Tourism Review, 74 (1), 82–103. https://doi.org/10.1108/TR-07-2017-0121
Google Scholar

Gadziński, J. (2018). Perspectives of the use of smartphones in travel behaviour studies: Findings from a literature review and a pilot study. Transportation Research. Part C: Emerging Technologies, 88, 74–86. https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.01.011
Google Scholar

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
Google Scholar

Gmiterek, G. (2017). Wykorzystanie aplikacji mobilnych w muzeach – przegląd i analiza polskich projektów. E-mentor, 2 (69), 25–39. http://dx.doi.org/10.15219/em69.1296
Google Scholar

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., Koo, C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. Electronic Markets, 25 (3), 179–188. https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8
Google Scholar

Hamza, Z.A., Hammad, M. (2020). Testing approaches for web and mobile applications: An overview. International Journal of Computing and Digital Systems, 9 (4), 657–664. https://dx.doi.org/10.12785/ijcds/090413
Google Scholar

Kachniewska, M. (2019). Tworzenie wartości dodanej na bazie kontekstowych aplikacji mobilnych (przypadek branży turystycznej). Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 15–24. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4780
Google Scholar

Kim, D., Kim, S. (2017). The role of mobile technology in tourism: Patents, articles, news, and mobile tour app reviews. Sustainability, 9 (11), 2082. https://doi.org/10.3390/su9112082
Google Scholar

Komisja Europejska (2020). Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji. Pobrane z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf (20.10.2020).
Google Scholar

Kubiak, K. (2015). Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (2), 83–93. https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-07
Google Scholar

Law, R., Cheng Chu Chan, I., Wang, L. (2018). A comprehensive review of mobile technology use inhospitality and tourism. Journal of Hospitality & Management, 27 (2), 626–648. https://doi.org/10.1080/19368623.2018.1423251
Google Scholar

Lee, H.E., Choi H.S. (2016). Improvements of the Korean tourism application, visit Korea, for foreigners-based on beacon functions. International Journal of Software Engineering and Its Applications, 10 (4), 103–116. https://doi.org/10.14257/IJSEIA.2016.10.4.11
Google Scholar

Liang, S., Schuckert, M., Law, R., Masiero, L. (2017). The relevance of mobile tourism and information technology: An analysis of recent trends and future research directions. Journal of Travel and Tourism Marketing, 34 (6), 732–748. https://doi.org/10.1080/10548408.2016.1218403
Google Scholar

Manchak, I., Sanak-Kosmowska, K. (2018). Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 29–35. https://doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-03
Google Scholar

Manczak, I. (2014). Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce. Przegląd Organizacji, 12, 21–26. https://doi.org/10.33141/po.2014.12.04
Google Scholar

Manczak, I., Sanak-Kosmowska, K., Bajak, M. (2019). Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi. Zarządzanie w Kulturze, 20 (4), 551–564. http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.19.033.11712
Google Scholar

Martin, F., Ertzberger, J. (2013). Here and now mobile learning: An experimental study on the use of mobile technology. Computers & Education, 68, 76–85. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.021
Google Scholar

Neuhofer, B., Buhalis, D., Ladkin, A. (2014). A typology of technology-enhanced tourism experiences. International Journal of Tourism Research, 16 (4), 340–350. https://doi.org/10.1002/jtr.1958
Google Scholar

Niemczyk, A. (2017). Aplikacje mobilne jako determinanta zachowań turystycznych (na przykładzie Krakowa). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 370–380. https://doi.org/10.15611/pn.2017.473.34
Google Scholar

Nunes, M., Mayer, V. (2014). Mobile technology, games and nature areas: The tourist perspective. Tourism & Management Studies, 10 (1), 53–58.
Google Scholar

Panasiuk, A. (2015). Nowoczesne technologie informacyjne w kształtowaniu innowacji na rynku turystycznym. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 49, 99–106.
Google Scholar

Papińska-Kacperek, J. (2013). E-tourism services in Polish tourists’ opinions. Problems of Management in the 21st Century, (7) 1, 33–38.
Google Scholar

Papińska-Kacperek, J. (2016). Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce. Turystyka Kulturowa, 2, 67–85. Pobrane z: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/720/646 (20.10.2020).
Google Scholar

Parys, T. (2016). Identyfikacja barier zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 281, 142–154.
Google Scholar

Pawłowska-Legwand, A. (2019). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dostępie do informacji i usług turystycznych w świetle wyników badań przeprowadzonych wśród polskich turystów w województwie małopolskim. Turyzm/Tourism, 29 (2), 109–117. https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.22
Google Scholar

Peddie, J. (2017). Augmented reality: Where we will all live. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54502-8
Google Scholar

Perez Pulido, A. (2016). Mobile app for tourist services using artificial intelligence methodologies. Conference on artificial intelligence with applications.
Google Scholar

Piechota, N. (2014). Lokalizacyjna aplikacja mobilna jako narzędzie badań ruchu turystycznego miasta w długim okresie. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (1), 121–135.
Google Scholar

Przecławski, K. (1979). Socjologiczne problemy turystyki. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
Google Scholar

Rasińska, R., Siwiński, W. (2015). Aplikacje mobilne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej dla studentów. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 74–80.
Google Scholar

de Rosset, A., Zielonka, K. (2016). Aplikacje mobilne w muzeach, moda czy potrzeba? Muzealnictwo, 57, 236–244. https://doi.org/10.5604/04641086.1220430
Google Scholar

Sharma, S., Kumar, P. (2020). Rest House Hybrid Mobile Application using Ionic Tool. International Research Journal of Engineering and Technology, 7 (4), 45–50.
Google Scholar

da Silva, A.C, da Rocha, H.V. (2012). M-traveling: Mobile applications in tourism. International Journal for Infonomics, 5 (3/4), 618–630. https://doi.org/10.20533/iji.1742.4712.2012.0071
Google Scholar

Spicy Mobile (2019). Turyści 2019. Pobrane z: https://spicymobile.pl/assets/doc/Turysci_2019.pdf (15.12.2020).
Google Scholar

Stabryła, A. (2013). Metodyka osiągnięć przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 317–332.
Google Scholar

Sznajder, A. (2014). Technologie mobilne w marketingu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Szyran-Resiak, A. (2016). Systematyka metod pokrewnych możliwych do zastosowania w ocenie jakości działalności marketingowej organizacji. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, XXIII, 87–98.
Google Scholar

Tan, G.W.-H., Lee, V.H., Lin, B., Ooi, K.-B. (2017). Mobile applications in tourism: The future of the tourism industry? Industrial Management & Data Systems, 117 (3), 560–581. https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2015-0490
Google Scholar

Thompson, A., Strickland, A. (1997). Strategic management. concepts and cases. Boston: Irwin Professional Publishing.
Google Scholar

VisitMalopolska (2020a). Projekt m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej. Pobrane z: https://visitmalopolska.pl/projekt-m_msit (20.10.2020).
Google Scholar

VisitMalopolska (2020b). Zwiedzaj Małopolskę z nowoczesnymi technologiami. Pobrane z: https://visitmalopolska.pl/-/zwiedzaj-malopolske-z-nowoczesnymi-technologiami-(20.10.2020)
Google Scholar

Xiang, Z., Magnini, V.P., Fesenmaier, D.R. (2015). Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet. Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 244–249. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.08.005
Google Scholar

Zawadzki, P. (2018). Aplikacje mobilne jako element systemu informacji turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4 (976), 85–101. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0406
Google Scholar

Zborowski, M., Łuczak, K. (2016). Propozycja doboru składowych struktury kryteriów oceny jakości aplikacji mobilnych na przykładzie wybranych bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Annales Univesitas Marie Curie-Skłodowska Lublin–Polonia. Sectio H: Oeconomia, 50 (2), 183–202. https://doi.org/10.17951/h.2016.50.2.183
Google Scholar

Ziernicka-Wojtaszek, A., Zawora, T. (2011). Wybrane metody oceny atrakcyjności agroturystycznej obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 235–245.
Google Scholar

Published

2021-06-11

How to Cite

Manczak, I., & Bajak, M. . (2021). Turystyczne aplikacje mobilne – ocena funkcjonalności oprogramowania VisitMalopolska. Turyzm/Tourism, 31(1), 29-38. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.04

Issue

Section

Articles