Reviewers

2023

Czesław Adamiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Constantia Anastasiadou, Napier University Edinburgh (Great Britain)
Agata Balińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jadwiga Berbeka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Elżbieta Bilska-Wodecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Malgorzata Bogusz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Jacek Borzyszkowski, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Przemysław Charzyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Piotr Dąbrowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Marta Drozdowska, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Tomasz Duda,  Uniwersytet Szczeciński
Małgorzata Duda-Seifert, Uniwersytet Wrocławski
Joanna Dziadkowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tomas Gajdosik, Matej Bel University w Bańskiej Bysztrzycy (Slovakia)
Grzegorz Godlewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Karolina Golemo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Piotr Gryszel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Magdalena Kachniewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Krzysztof Kołodziejczyk, Uniwersytet Wrocławski
Joanna Kosmaczewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
Aleksandra Krajnović, University of Zadar (Croatia)
Zygmunt Kruczek, AWF w Kraków
Krystyna Krzyżanowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Małgorzata Kurleto, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agnieszka Lisowska-Kierepka, Uniwersytet Wrocławski
Ewa Łaźniewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Ewa Malchrowicz-Mośko, AWF w Poznaniu
Iryna Manczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Emmet McLoughlin, Cardiff Metropilian University (Great Britain)
Tomasz Napierała, Uniwersytet Łódzki,
Agnieszka Niezgoda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Marek Nowacki, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
Anna Pawlikowska-Piechotka, AWF w Warszawie
Aneta Pawłowska-Legwand, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Widawska-Stanisz, Politechnika Częstochowska
Ilona Potocka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Daniel Puciato, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, AWF we Wrocławiu
Mateusz Rogowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Renata Seweryn, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ewa Skowronek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Izabela Sołjan, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Monika Stoma, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Danuta Szpilko, Politechnika Białostocka
Anna Torres, University of Surrey (Great Britain)
Jarosław Uglis, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bartłomiej Walas, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
Anna Wilkońska, AWF w Krakowie
Ewa Wszendybył-Skulska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Alina Zajadacz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Barbara Żarska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016