Reviewers 2020

2020
Wiesław Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Matylda Awedyk, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Magdalena Bednarska, Uniwrsytet Ekonomiczny w Poznaniu
Krzysztof Cieślikowski, AWF w Katowicach
Anna Długozima, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Diana Dryglas, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Sylwia Graja-Zwolińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Piotr Gryszel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Jackowski Aleksander, Uniwersytet Jagielloński
Hania Janta, University of Surrey (Wielka Brytania)
Daria Jaremen, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Agnieszka Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krzysztof Kaganek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Erdogan Koc, Bahcesehir University, Istanbul (Turcja)
Piotr Kociszewski, Uniwersytet Warszawski
Joanna Kosmaczewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Joanna Kowalczyk-Anioł, Uniwersytet Łódzki
Zygmunt Kruczek, AWF w Krakowie
Dominic Lapointe, L'Université du Québec à Montréal (Kanada)
Mikołaj Madurowicz, Uniwersytet Warszawski,
Janusz Majewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ewa Malchrowicz-Mośko, AWF w Poznaniu
Barbara Marciszewska, Uniwersytet Morski w Gdyni
Sonia Mileva-Bojanova, Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria)
Elżbieta Nawrocka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Janusz Olearnik, AWF we Wrocławiu
Marcin Olszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Hossein Olya, Sheffield University Management School (Wielka Brytania)
Jacek Potocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Tamara Ratz, Kodolanyi Janos University (Węgry)
Agnieszka Rochmińska, Uniwersytet Łódzki
Mateusz Rogowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Joanna Roszak, IS PAN
Jakub Ryśnik, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Tomasz Sahaj, AWF w Poznaniu
Renata Seweryn, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Marta Sidorkiewicz, Uniwersytet Szczeciński
Bartosz Szczechowicz, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Anna Tokarz-Kocik, Uniwersytet Szczeciński
Marek Turkowski
Marek Więckowski, IGiPZ PAN w Warszawie
Elżbieta Wszendybył-Skulska, Uniwersytet Jagielloński
Topsakal Yunus, Adana Science and Technology University (Turcja)
Alina Zajadacz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Michał Żemła, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie