Reviewers 2016

Reviewers 2016


Matylda Awedyk. AWF Poznań
Sebastian Bernat, UMCS Lublin
Teresa Brzezińska-Wójcik, UMCS Lublin
Leszek Butowski, Uniwersytet Łódzki
Tevfik Demirciftci, School of Applied Sciences, Turcja
Marta Derek, Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski
Daria Jaremen, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Iwona Jażewicz, Akademia Pomorska w Słupsku
Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
Stanisław Krysiak, Uniwersytet Łódzki
Sylwia Kulczyk, Uniwersytet Warszawski
Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński
Marek Nowacki, WSB Poznań
Jiři Vagner, Uniwersytet Karola w Pradze
Alina Zajadacz, UAM Poznań
Mirosław Zalech, AWF Biała Podlaska