Reviewers 2018

2018
Wiesław Alejziak, AWF Kraków
Matylda Awedyk, AWF Poznań
Jacek Borzyszkowski, Uniwersytet Gdański
Leszek Butowski, Uniwersytet Łódzki
Waldemar Cudny, Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim
Marta Derek, Uniwersytet Warszawski
Marta Drozdowska, WSH Wrocław
Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński
Katarzyna Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Dzioban, AWF Warszawa
Robert Faracik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Piotr Godlewski, AWFiS w Gdańsku
Sylwia Graja-Zwolińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jacek Grobelny, AWF Wrocław
Piotr Gryszel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Emilia Janeczko, SGGW Warszawa
Piotr Kociszewski, Uniwersytet Warszawski,
Beata Krakowiak, Uniwersytet Łódzki
Zygmunt Kruczek, AWF Kraków
Magdalena Kubal-Czerwińska, Uniwersytet Jagielloński
Marzena Makowska-Iskierka, Uniwersytet Łódzki
Gabriela Maksymiuk, SGGW Warszawa
Edyta Masierek, Uniwersytet Łódzki
Beata Meyer, Uniwersytet Szczeciński
Mariusz Miedziński, Akademia Pomorska w Słupsku
Łukasz Musiaka, Uniwersytet Łódzki
Marek Nowacki, WSB Poznań
Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński
Adam Pawlicz, Uniwersytet Szczeciński
Krzysztof Piotrowski, UAM Poznań
Marcin Połom, Uniwersytet Gdański
Ilona Potocka, UAM Poznań
Andrzej Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Mateusz Rogowski, UAM Poznań
Józef Sala, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krzysztof Szpara, WSIiZ Rzeszów
Andrzej Świeca, UMCS Lublin
Dorota Wantuch-Matla, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Marek Więckowski, PAN
Robert Wiluś, Uniwersytet Łódzki
Szymon Wiśniewski, Uniwersytet Łódzki
Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska, AWF Poznań
Jerzy Wyrzykowski, Uniwersytet Wrocławski
Alina Zajadacz, UAM Poznań