Heritage Tram Lines in Wrocław: analysis of the tourist offer from an urban tourism perspective

Authors

DOI:

https://doi.org/10.2478/tour-2019-0003

Keywords:

technical heritage, heritage tram cars, transport, tourist tram lines, Wrocław

Abstract

The aim of the article is to assess the operation of Heritage Tram Lines in Wrocław in 2018 in terms of the attractiveness of the offer for tourists, uptake, the costs of its maintenance and profitability, to finally indicate some general conclusions on this urban tourism offer. The present moment is special as an increase in carriers (transport companies) operating the Lines from one to two has enabled various changes to be made. Based on data on the number of tickets being sold it is possible to assess that the Lines are most popular in July and August, however even then statistically less than half of the seating places are occupied. Trips with a guide are less frequented than rides without. As a consequence, in this article several suggestions are presented which may help the Lines become more popular: for example a longer period of operation (in a day and in a year), the introduction of new ticket types and additional attractions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ashworth, G.J. (1992). Is there an urban tourism? Tourism Recreation Research, 17 (2), 3-8.
Google Scholar

Bufe, S. (ed.) (1992). Strassenbahnen in Schlesien. Egglham: Bufe-Fachbuch-Verlag.
Google Scholar

Cudny, W. (2018). Car tourism. Cham: Springer.
Google Scholar

Cudny, W., Horňák, M. (2016). The tourist function in a car factory Audi Forum Ingolstadt example. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 33, 23-38.
Google Scholar

Gill, A., Gramza, G. (2016). Poziom napełnienia stref dla osób stojących w tramwaju jako miernik ocen jakości ich zabudowy i atrakcyjności dla pasażerów. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, 612-617.
Google Scholar

Goranczewski, B., Puciato, D. (2010). SWOT analysis in the formulation of tourism development strategies for destinations. Tourism/Turyzm, 20 (2), 45-53.
Google Scholar

Jerczyński, M. (2001). Wrocławskie wagony tramwajowe typu standard. Świat Kolei, 6, 44-48.
Google Scholar

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł – Organizacja – Zarządzanie. Warszawa: PWE.
Google Scholar

Kołodziejczyk, K. (2011). Historia, stan i perspektywy wykorzystania w turystyce dziedzictwa wrocławskiej komunikacji tramwajowej. In: K. Widawski (ed.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Vol. 2 (pp. 119-150). Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Kołodziejczyk, K. (2018). Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 209-224. DOI 10.18276/ept.2018.2.42-20.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 35, 155-197.
Google Scholar

Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.
Google Scholar

Krzeszowski, J. (2018). Startuje zabytkowa linia tramwajowa. Retrieved from: https://www.Wroclaw.pl/zabytkowa-liniatramwajowa (15.06.2018).
Google Scholar

Lewandowski, K., Molecki, B. (eds) (2006). Tramwaje we Wrocławiu 1877-2006. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Google Scholar

Lipińska, I. (2011). Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. Turystyka Kulturowa, 3, 14-27.
Google Scholar

Maciejewski, J. (2004). O wrocławskich tramwajach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK „Sudety”.
Google Scholar

Maćkowiak, R. (2015). Wykorzystanie transportu w turystyce. In: B. Meyer (ed.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty (pp. 157-159). Warszawa: Difin.
Google Scholar

Marak, J., Wyrzykowski, J. (2010). Klasyfikacja ruchu turystycznego. In: J. Wyrzykowski, J. Marak (eds), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (pp. 20-29). Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
Google Scholar

Matczak, A. (1989). Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski. Funkcja turystyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 5, 27-39.
Google Scholar

Mehring, A. (2017). Komunikacja miejska w obsłudze obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Progress. Journal of Young Researchers, 1, 84-95. DOI 10.4467/25439928PS.17.007.6513.
Google Scholar

Meyer, B. (2009). Historyczne i współczesne znaczenie transportu w turystyce. Problemy Transportu i Logistyki, 7, 149-159.
Google Scholar

Meyer, B. (2011). Modyfikacja funkcji pełnionych przez podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 16, 9-24.
Google Scholar

Meyer, B. (2015). Transport jako atrakcja turystyczna. In: B. Meyer (ed.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty (pp. 173–177). Warszawa: Difin.
Google Scholar

Mika, M. (2007a). Turystyka miejska. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 319-328). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mika, M. (2007b). Klasyfikacja ruchu turystycznego. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 197–198). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał. Perspektywy. Gniezno: Milenium.
Google Scholar

Nowacki, M. (2000). Analiza potencjału atrakcji krajoznawczych na przykładzie Muzeum Narodowego w Szreniawie. In: A. Szwichtenberg, E. Dziegieć (eds), Przemysł turystyczny (pp. 147-164). Koszalin: Politechnika Koszalińska.
Google Scholar

Ostatnie weekendy kursowania wrocławskiej Zabytkowej Linii Tramwajowej (2018). Retrieved from: https://www.tuWroclaw.com/wiadomosci,ostatnie-weekendy-kursowania-Wroclawkiej-zabytkowej-linii-tramwajowej,wia5-3266-43428.html (24.09.2018).
Google Scholar

Page, S. (1995). Urban tourism. London-New York: Routledge.
Google Scholar

Pawlusiński, R. (2007). Transport w turystyce. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 164-177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Sala, J. (2012). Miasta jako cel podróży turystycznych w Polsce. In: T. Żabińska (ed.), Turystyka na obszarach miejskich: uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji (pp. 20-32). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Google Scholar

Sielicki, T. (2012a). Przez wrocławskich ulic sto... Historia tramwajów we Wrocławiu. Wrocław: Muzeum Miejskie Wrocławia.
Google Scholar

Sielicki, T. (2012b). Przez Sępolno, Zalesie i Krzyki – historia wrocławskich tramwajów. In: M. Derwich (ed.), O historii Wrocławia i Śląska inaczej. Vol. 1 (pp. 81-105). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.
Google Scholar

Sielicki, T. (2013). Historyczny tabor komunikacyjny we Wrocławiu. Wrocław: Centrum Badań nad Miastem (typescript).
Google Scholar

Sielicki, T. (2017). Wrocławskie tramwaje konne. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn.
Google Scholar

Stasiak, P., Kiciński, M. (2014). Badania i ocena stopnia wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie ZUK Rokbus Spółka z o.o. Logistyka, 3, 5967-5975.
Google Scholar

Starowicz, W. (2007). Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Google Scholar

Turystyka-motoryzacyjna.pl. Retrieved from: https://www.turystyka-motoryzacyjna.pl/ (23.09.2018).
Google Scholar

Tylińska, R. (2005). Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju. Warszawa: WSIP.
Google Scholar

Wojcieszak, J. (1993). 100 lat tramwajów elektrycznych we Wrocławiu. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych.
Google Scholar

Wrocławska Zabytkowa Linia Tramwajowa atrakcją dla turystów i mieszkańców (2018). Retrieved from: https://www.tuWroclaw.com/wiadomosci,Wrocławska-zabytkowa-linia-tramwajowaatrakcja-dla-turystow-i-mieszkancow,wia5-3266-42475.html (24.09.2018).
Google Scholar

Zabytkowa Linia Tramwajowa kursuje jeszcze przez trzy weekendy (2018). Retrieved from: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23816471,zabytkowa-linia-tramwajowa-kursuje-jeszcze-przez-trzy-weekendy.html (24.09.2018).
Google Scholar

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Kołodziejczyk, K. (2019). Heritage Tram Lines in Wrocław: analysis of the tourist offer from an urban tourism perspective. Turyzm/Tourism, 29(1), 23–33. https://doi.org/10.2478/tour-2019-0003

Issue

Section

Articles