Degraded landscapes as a tourist attraction and place for leisure and recreation

Authors

  • Dagmara Chylińska University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional Geography and Tourism
  • Krzysztof Kołodziejczyk University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional Geography and Tourism

DOI:

https://doi.org/10.1515/tour-2017-0010

Keywords:

degraded landscape, tourism, leisure, recreation, tourist attractiveness

Abstract

The aim of the article is to assess the role of degraded landscapes in tourism. The authors try to answer questions about the contexts in which such landscapes may be found in relation to those complex phenomena concerning the human need for travel, leisure, cognition and experience. They also pose questions about the physical and symbolic limits to tourism and recreation in degraded landscapes. The work is based on a literature review and observations on chosen degraded landscapes (mostly industrial and post-industrial) located at the Czech foreground of the Ore Mountains (Czech Krušné Hory, German Erzgebirge).

Downloads

Download data is not yet available.

References

BELL P.A., GREEN TH.C., FISHER J.D., BAUM A., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

Do Krušných hor bez barier, 2015, Destinační agentura Krušné hory, o.p.s., Svazek obcí v regionu Krušných hor, n.p.p.
Google Scholar

DOMANOWSKA M., 2010, Problematyka definiowania przestrzeni zde-gradowanych, Problemy Rozwoju Miast, II, pp. 81-87.
Google Scholar

Dovolená na Sokolovsku: výletní okruhy – mapa, n.p.d., Mikroregion Sokolovsko – východ, n.p.p.
Google Scholar

FIALOVÁ D., 2001, Typologie rekreačních lokalit, [in:] D. Fialová, J. Vágner (eds.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Prague, pp. 90-102.
Google Scholar

FRYDRYCZAK B., 2013, Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
Google Scholar

GÓRNY A., 2004, Park krajobrazowy Duisburg jako przykład rewitalizacji terenów przemysłowych, Architektura Krajobrazu, 1−2, pp. 42-49.
Google Scholar

IDZIAK A., HERMAN K., 2008, Między kopalnią a krajobrazem. Transformacje sztuki krajobrazu. Instalacje, rzeźba, performance jako formy rekultywacji krajobrazów postindustrialnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, pp. 386-394.
Google Scholar

Kapesní průvodce Chomutovem, 2015, Statutární Město Chomutov, Chomutov.
Google Scholar

KUBICA M., OPANIA S., 2015, Potencjał elementów poprzemysłowych w krajobrazie w tworzeniu wizerunku i aktywizowaniu obszaru. Przykład doliny Przemszy i Brynicy, Architektura Krajobrazu, 4, pp. 20-33.
Google Scholar

KULCZYK S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
Google Scholar

LEVI-STRAUSS C., 1964, Smutek tropików, PIW, Warszawa.
Google Scholar

MACCANNEL D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
Google Scholar

MEYER B., 2007, Krajobraz jako element atrakcyjności turystycznej obszaru, [in:] A. Zaręba, D. Chylińska (eds.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 119-126.
Google Scholar

MIGOŃ P., GRYKIEŃ S., PAWLAK R., SOBIK M., 1999, Geografia: słownik encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław.
Google Scholar

MIZERSKI W., 2015, Geologia kontynentów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

MYCZKOWSKI Z., WIELGUS K., 2007, Krajobrazy zaniechane, Czasopismo Techniczne, 10, seria: Architektura, 5-A, pp. 179-181.
Google Scholar

OPANIA S., 2014, Przykłady koncepcji kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym, [in:] K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba (eds.), Studia krajobrazowe, t. 4B, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia analityczne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 37-50.
Google Scholar

PODEMSKI K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

PROCHÁZKA P., 2001, Pohyb za rekreací v Česku, [in:] D. Fialová, J. Vágner (eds.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Prague, pp. 55-71.
Google Scholar

Sasko-česká stříbrná stezka/Sächsisch-Böhmische Silberstrasse: Centrální Krušnohoří/Zentrales Erzgebirge, n.p.d., Českobavorský geopark, Boží Dar.
Google Scholar

SCHRAMM K., 2014, Cesta porcelánu, Porzellanikon – Staatlisches Museum für Porzellan, Hohenberg a. d. Eger.
Google Scholar

SONTAG S., 2009, O fotografii, Karakter, Kraków.
Google Scholar

STUPNICKA E., 1978, Zarys geologii regionalnej świata, Wyd. Geologiczne, Warsaw.
Google Scholar

ŚRODULSKA-WIELGUS J., WIELGUS K., 2007, Krajobrazy „przemysłu czasu wolnego”, Czasopismo Techniczne, 10, seria: Architektura, 5-A, pp. 172-173.
Google Scholar

URRY J., 1995, Consuming places, Routledge, London–New York.
Google Scholar

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

URRY J., LARSEN J., 2011, The Tourist Gaze 3.0, SAGE, Los Angeles-New York–London–New Delhi–Singapore–Washington.
Google Scholar

VÁGNER J., 2001, Vývoj druhého bydleni v Česku, [in:] D. Fialová, J. Vágner (eds.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Prague, pp. 42-54.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2009a, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2009b, The landscape of tourism space/Krajobrazy przestrzeni turystycznej, Turyzm/Tourism, 19/1−2, pp. 83-90/pp. 89-97.
Google Scholar

Zažijte geopark! Geoturistická mapa: Česko-Bavorský Geopark, 2014, Geopark Egeria, Muzeum Sokolov, Sokolov.
Google Scholar

ZEMAN L., ČEPELÁKOVÁ Z., 2017, Ostrov, Město Ostrov, Ostrov.
Google Scholar

http://www.krusnehory.eu/, 18.07.2017.
Google Scholar

https://mapy.cz/, 14.07.2017.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-12-30

How to Cite

Chylińska, D., & Kołodziejczyk, K. (2017). Degraded landscapes as a tourist attraction and place for leisure and recreation. Turyzm/Tourism, 27(2), 23–33. https://doi.org/10.1515/tour-2017-0010

Issue

Section

Articles