Zabytkowa Linia Tramwajowa we Wrocławiu – analiza oferty turystycznej z punktu widzenia turystyki miejskiej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.03

Keywords:

zabytki techniki, zabytkowe tramwaje, transport, tramwajowe linie turystyczne, Wrocław

Abstract

Celem autora artykułu jest ocena funkcjonowania turystycznej linii tramwajowej we Wrocławiu w 2018 r. pod względem atrakcyjności oferty dla turystów, zainteresowania przejazdami oraz kosztów i opłacalności jej utrzymania, by ostatecznie wskazać pewne ogólne wnioski dotyczące obecności tego typu oferty w turystyce miejskiej. Zakres czasowy, uwzględniony w analizie w niniejszej pracy, jest szczególnie ważny, ponieważ rozszerzenie liczby przewoźników z jednego do dwóch pozwoliło na wprowadzenie wielu zmian w ofercie. Na podstawie danych ze sprzedaży biletów można stwierdzić, że linia cieszy się największą popularnością w lipcu i sierpniu, choć nawet wtedy średni odsetek zajętych miejsc siedzących jest niższy niż 50%. Kursy z przewodnikiem są nieco mniej popularne niż przejazdy bez niego. W związku z tym w pracy przedstawiono pewne propozycje, które mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania linią, takie jak wydłużenie czasu kursowania (w ciągu dnia i w skali roku) czy wprowadzenie nowych rodzajów biletów lub dodatkowych atrakcji.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ashworth, G.J. (1992). Is there an urban tourism? Tourism Recreation Research, 17 (2), 3–8.
Google Scholar

Bufe, S. (red.) (1992). Strassenbahnen in Schlesien. Egglham: Bufe-Fachbuch-Verlag.
Google Scholar

Cudny, W. (2018). Car tourism. Cham: Springer.
Google Scholar

Cudny, W., Horňák, M. (2016). The tourist function in a car factory Audi Forum Ingolstadt example. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 33, 23–38.
Google Scholar

Gill, A., Gramza, G. (2016). Poziom napełnienia stref dla osób stojących w tramwaju jako miernik ocen jakości ich zabudowy i atrakcyjności dla pasażerów. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, 612–617.
Google Scholar

Goranczewski, B., Puciato, D. (2010). Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm/Tourism, 20 (2), 45–53.
Google Scholar

Jerczyński, M. (2001). Wrocławskie wagony tramwajowe typu standard. Świat Kolei, 6, 44–48.
Google Scholar

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE.
Google Scholar

Kołodziejczyk, K. (2011). Historia, stan i perspektywy wykorzystania w turystyce dziedzictwa wrocławskiej komunikacji tramwajowej. W: K. Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. T. 2 (s. 119–150). Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Kołodziejczyk, K. (2018). Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 209–224.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 35, 155–197.
Google Scholar

Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.
Google Scholar

Krzeszowski, J. (2018). Startuje zabytkowa linia tramwajowa. Pobrane z: https://www.wroclaw.pl/zabytkowa-linia-tramwajowa (15.06.2018).
Google Scholar

Lewandowski, K., Molecki, B. (red.) (2006). Tramwaje we Wrocławiu 1877–2006. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Google Scholar

Lipińska, I. (2011). Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. Turystyka Kulturowa, 3, 14–27.
Google Scholar

Maciejewski, J. (2004). O wrocławskich tramwajach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK „Sudety”.
Google Scholar

Maćkowiak, R. (2015). Wykorzystanie transportu w turystyce. W: B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty (s. 157–159). Warszawa: Difin.
Google Scholar

Marak, J., Wyrzykowski, J. (2010). Klasyfikacja ruchu turystycznego. W: J. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (s. 20–29). Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
Google Scholar

Matczak, A. (1989). Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski. Funkcja turystyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 5, 27–39.
Google Scholar

Mehring, A. (2017). Komunikacja miejska w obsłudze obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Progress. Journal of Young Researchers, 1, 84–95.
Google Scholar

Meyer, B. (2009). Historyczne i współczesne znaczenie transportu w turystyce. Problemy Transportu i Logistyki, 7, 149–159.
Google Scholar

Meyer, B. (2011). Modyfikacja funkcji pełnionych przez podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 16, 9-24.
Google Scholar

Meyer, B. (2015). Transport jako atrakcja turystyczna. W: B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty (s. 173–177). Warszawa: Difin.
Google Scholar

Mika, M. (2007a). Turystyka miejska. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 319–328). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mika, M. (2007b). Klasyfikacja ruchu turystycznego. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 197–198). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał. Perspektywy. Gniezno: Milenium.
Google Scholar

Nowacki, M. (2000). Analiza potencjału atrakcji krajoznawczych na przykładzie Muzeum Narodowego w Szreniawie. W: A. Szwichtenberg, E. Dziegieć (red.), Przemysł turystyczny (s. 147–164). Koszalin: Politechnika Koszalińska.
Google Scholar

Ostatnie weekendy kursowania wrocławskiej Zabytkowej Linii Tramwajowej (2018). Pobrane z: https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,ostatnie-weekendy-kursowania-wroclawskiej-zabytkowej-linii-tramwajowej,wia5-3266-43428.html (24.09.2018).
Google Scholar

Page, S. (1995). Urban tourism. London-New York: Routledge.
Google Scholar

Pawlusiński, R. (2007). Transport w turystyce. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 164–177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Sala, J. (2012). Miasta jako cel podróży turystycznych w Polsce. W: T. Żabińska (red.), Turystyka na obszarach miejskich: uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji (s. 20–32). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Google Scholar

Sielicki, T. (2012a). Przez wrocławskich ulic sto... Historia tramwajów we Wrocławiu. Wrocław: Muzeum Miejskie Wrocławia.
Google Scholar

Sielicki, T. (2012b). Przez Sępolno, Zalesie i Krzyki – historia wrocławskich tramwajów. W: M. Derwich (red.), O historii Wrocławia i Śląska inaczej. Vol. 1 (s. 81–105). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.
Google Scholar

Sielicki, T. (2013). Historyczny tabor komunikacyjny we Wrocławiu. Wrocław: Centrum Badań nad Miastem (mps).
Google Scholar

Sielicki, T. (2017). Wrocławskie tramwaje konne. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn.
Google Scholar

Starowicz, W. (2007). Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Google Scholar

Stasiak, P., Kiciński, M. (2014). Badania i ocena stopnia wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie ZUK Rokbus Spółka z o.o. Logistyka, 3, 5967–5975.
Google Scholar

Turystyka-motoryzacyjna.pl. Pobrane z: www.turystyka-motoryzacyjna.pl (23.09.2019).
Google Scholar

Tylińska, R. (2005). Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju. Warszawa: WSIP.
Google Scholar

Wojcieszak, J. (1993). 100 lat tramwajów elektrycznych we Wrocławiu. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych.
Google Scholar

Wrocławska Zabytkowa Linia Tramwajowa atrakcją dla turystów i mieszkańców (2018). Pobrane z: https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclawska-zabytkowa-linia-tramwajowa-atrakcja-dla-turystow-i-mieszkancow,wia5-3266-42475.html (24.09.2018).
Google Scholar

Zabytkowa Linia Tramwajowa kursuje jeszcze przez trzy weekendy (2018). Pobrane z: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23816471,zabytkowa-linia-tramwajowa-kursuje-jeszcze-przez-trzy-weekendy.html (24.09.2018).
Google Scholar

Published

2019-06-30

How to Cite

Kołodziejczyk, K. (2019). Zabytkowa Linia Tramwajowa we Wrocławiu – analiza oferty turystycznej z punktu widzenia turystyki miejskiej. Turyzm/Tourism, 29(1), 25–36. https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.03

Issue

Section

Articles