Between elitism and egalitarianism: The Heritage Tram Line in Wrocław as an example of a search for an acceptable tourist product

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.22

Keywords:

technical monuments, historic trams, transport in tourism, tourist lines, tourist product, Wrocław

Abstract

The Heritage Tram Line is one of the tourist attractions of Wrocław. It is a way of making use of a large and diverse collection of historic trams that illustrate the development of public transport in the capital of Lower Silesia and, more broadly, in Central Europe. Although it has been operating since 2009, in recent years major modifications have been introduced including increasing the number of routes, a guided commentary on selected journeys, diversifying the historic tram cars and changing the ticket prices. The aim of the article is to evaluate these changes from the perspective of the interest of its users. The data on the frequency of operation and sales of tickets in the 2019 season have been analysed and compared with data from the previous year. This takes into account the increase in availability of the offer, as a consequence of a considerable reduction in ticket prices and introducing a larger number of stops, which has made the Heritage Tram Line more similar to a regular one. The changes introduced have resulted in a greater number of passengers, but also lower revenues as well as certain organisational problems such as ensuring the quality of guided services when passengers are being exchanged at intermediate stops. These issues are considered in the context of how to design a tourist product.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ashworth, G.J. (1992). Is there an urban tourism? Tourism Recreation Research, 17 (2), 3-8. DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.1992.11014645
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.1992.11014645

Bąk, S. (1999). Marketingowa koncepcja produktu turystycznego. In: K. Mazurek-Łopacińska (ed.), Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki (pp. 117-139). Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Google Scholar

Bufe, S. (ed.) (1992). Strassenbahnen in Schlesien. Egglham: Bufe-Fachbuch-Verlag.
Google Scholar

Cegielski, M., Mules, T. (2002). Aspects of residents’ perceptions of the GMC 400 – Canberra’s V8 supercar race. Current Issues in Tourism, 5 (1), 54-70. DOI: https://doi.org/10.1080/13683500208667908
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13683500208667908

Cohen, E. (1972). Toward a sociology of international tourism. Social Research, 1 (39), 164-189.
Google Scholar

Coles, T.E. (2004). Tourism and retail transactions: Lessons from the Porsche experience. Journal of Vacation Marketing, 10 (4), 378-389. DOI: https://doi.org/10.1177/135676670401000408
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/135676670401000408

Coles, T.E. (2008). International car manufactures, brandscapes and tourism: Engineering the experience economy. In: T.E. Coles, C.M. Hall (eds), International business and tourism: global issues, contemporary interactions (pp. 238-255). London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203931035
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203931035

Cudny, W. (2016). Manufaktura centre in Łódź, Poland: An example of a festival marketplace. Norwegian Journal of Geography – Norsk Geografisk Tidsskrift, 70 (5), 276-291. DOI: https://doi.org/10.1080/00291951.2016.1239654
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00291951.2016.1239654

Cudny, W. (2018). Car tourism. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-62084-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-62084-8

Cudny, W., Horňák, M. (2016). The tourist function in a modern car factory Audi Forum Ingolstadt example. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 33, 23-38. DOI: https://doi.org/10.1515/bog-2016-0022
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/bog-2016-0022

Cudny, W., Jolliffe, J. (2019). Car tourism – conceptualization and research advancement. Geografický časopis/Geographical Journal, 71 (4), 319-340. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2019.71.4.17
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2019.71.4.17

Dolles, H., Dibben, M.R., Hardy, A. (2018). Motorcycle racing and neo-tribes at the Isle of Man. In: A. Hardy, A. Bennett, B. Robards (eds), Neo-tribes (pp. 119-134). Cham: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-68207-5_8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-68207-5_8

Golonka, M., Pochwała, S. (2010). Rewaloryzacja i adaptacja zajezdni na cele muzealne w ramach projektu „Kwartał św. Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu”. In: E. Wyka (ed.), Biuletyn Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (z. 3) (pp. 58-70). Kraków: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
Google Scholar

Jędrysiak, T. (2011). Turystyka kulturowa w obiektach przemysłowych – zagadnienia ogólne. Turystyka Kulturowa, 6 (2011), 17-35.
Google Scholar

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kokoszkiewicz, M. (2019). Więcej zabytkowych tramwajów rusza w miasto. W tym roku aż trzy linie. Retrieved from: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24902299,wiecej-za-bytkowych-tramwajow-rusza-w-miasto-w-tym-roku-az-trzy.html (8.01.2020).
Google Scholar

Kołakowski, T. (2010). Zabytki techniki i przemysłu. In: E. Lonc, S. Toczek-Werner (eds), Atrakcyjność przyrody i turystyki na Ziemi Wałbrzyskiej (pp. 174-169). Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa.
Google Scholar

Kołodziejczyk, K. (2011). Historia, stan i perspektywy wykorzystania w turystyce dziedzictwa wrocławskiej komunikacji tramwajowej. In: K. Widawski (ed.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2 (pp. 119-150). Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Kołodziejczyk, K. (2014a). Rozwój oferty turystycznych linii kolejowych północnej Walii. In: S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska (eds), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Vol. 4: Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce (pp. 139-158). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: https://doi.org/10.18778/7969-138-8.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-138-8.10

Kołodziejczyk, K. (2014b). Oferta turystycznych linii autobuswych przewożących rowery w Republice Czeskiej. Transport Miejski i Regionalny, 11, 27-34.
Google Scholar

Kołodziejczyk, K. (2018). Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 209-224. DOI: https://doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-20
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-20

Kołodziejczyk, K. (2019). Heritage Tram Lines in Wrocław: Analysis of the tourist offer from an urban tourism perspective. Turyzm/Tourism, 29 (1), 23-34. DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2019-0003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2019-0003

Kowalczyk, A. (2005) Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 35, 155-197.
Google Scholar

Kowalczyk, A., Derek, M. (2010). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Krejner, P. (2019). Zabytkowe tramwaje wróciły na wrocławskie torowiska. Pobrane z: https://radiogra.pl/zabytkowe-tramwaje-wrocily-na-wroclawskie-torowiska.html (8.01.2020).
Google Scholar

Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Wydawnictwo Proksenia.
Google Scholar

Kubisa-Ślipko, A. (n.d.). Słownik wyrazów obcych. Wałbrzych: Wydawnictwo Aneks.
Google Scholar

Kucharski, J., Kikin, A. (2010). Działania na rzecz ochrony historycznego taboru tramwajowego w Krakowie. W: E. Wyka (ed.), Biuletyn Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (z. 3) (pp. 41-47). Kraków: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
Google Scholar

Lew, A. (1987). A framework of tourist attraction research. Annals of Tourism Research, 14 (4), 553-575. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(87)90071-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(87)90071-5

Lipińska, I. (2011). Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. Turystyka Kulturowa, 3, 14-27.
Google Scholar

Lubka, A., Stiasny, M. (2010). Atlas tramwajów. Poznań: Kolpress.
Google Scholar

Lundberg, D. (1985). The Tourist Business. Nowy Jork: Van Nostrand Reinhold.
Google Scholar

Matczak, A. (1989). Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, Funkcja turystyczna. Acta Universitatis Lodziensis – Turyzm, 5, 27-39.
Google Scholar

Mehring, A. (2017). Komunikacja miejska w obsłudze obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Progress. Journal of Young Researchers, 1, 84-95. DOI: https://doi.org/10.4467/25439928PS.17.007.6513
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25439928PS.17.007.6513

Meyer, B. (2009). Historyczne i współczesne znaczenie transportu w turystyce. Problemy Transportu i Logistyki, 7, 149-159.
Google Scholar

Meyer, B. (2011). Modyfikacja funkcji pełnionych przez podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 16, 9-24.
Google Scholar

Meyer, B. (2015). Transport jako atrakcja turystyczna. In: B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty (pp. 173-177). Warszawa: Difin.
Google Scholar

Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki.
Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: Milenium.
Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt, A. (2010). Regionalne szlaki tematyczne: idea, potencjał, organizacja. Kraków: Proksenia.
Google Scholar

Nitkiewicz-Jankowska, A. (2006). Turystyka przemysłowa wizytówką górnośląskiego okręgu przemysłowego. Prace Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały, 32 (117), 251-256.
Google Scholar

Nowacki, M. (1999). Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja – jako produkt turystyczny. Problemy Turystyki, 22 (2), 5-12.
Google Scholar

Nowacki, M. (2012). Atrakcje turystyczne: koncepcja, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego.
Google Scholar

Nowacki, M. (2014). Zarządzenie atrakcjami turystycznymi w świetle aktualnych badań. Folia Turistica, 31, 31-52.
Google Scholar

Page, S. (1995). Urban tourism, London–New York: Routledge.
Google Scholar

Pawlikowska-Piechotka, A. (2009). Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Gdynia: Novae Res.
Google Scholar

Płocka, J. (2009). Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, cz. I. Toruń: Wyd. CKU.
Google Scholar

Prideaux, B., Carson, D. (eds) (2011). Drive tourism: Trends and emerging markets. London–New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203880395
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203880395

Rogalewski, O. (1979). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Sielicki, T. (2012). Przez wrocławskich ulic sto... Historia tramwajów we Wrocławiu. Wrocław: Muzeum Miejskie Wrocławia.
Google Scholar

Sielicki, T. (2013). Historyczny tabor komunikacyjny we Wrocławiu. Wrocław: Centrum Badań nad Miastem (maszynopis).
Google Scholar

Smith, S. (1994). The tourism product. Annals of Tourism Research, 21 (3), 582-589. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)90121-X
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)90121-X

Stasiak, A. (2006). Produkt turystyczny – szlak. Turystyka i Hotelarstwo, 10, 9-40.
Google Scholar

Stasiak, A. (2007). Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny? In: P. Kuleczka (ed.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna (pp. 45-53). Warszawa: ZG PTTK.
Google Scholar

Stasiak, A. (2013) Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 23 (1), 29-38. DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012

Styperek, J. (2002). Linearne systemy penetracji rekreacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
Google Scholar

Swarbrooke, J., Page, S. (2001). Development and Management of Visitor Attractions. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780080494500
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780080494500

Widawski K., Duda-Seifert M. (eds) (2014). Turystyka przemysłowa w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Wolniewicz, Ł. (2019). Więcej kursów na Zabytkowej Linii Tramwajowej. Retrieved from: http://wroclawskakomunikacja.pl/raporty-przeglad/65-zmiany-w-rozkladach-jazdy/1612-wiecej-kursow-na-zabytkowej-linii-tramwajowej (8.01.2020).
Google Scholar

Wójcik, J. (2012). Stan, wykorzystanie i zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych w Wałbrzychu i Boguszowie-Gorcach, ze szczególnym uwzględnieniem budynków i budowli pogórniczych. In: K. Widawski (ed.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2 (pp. 97- 117). Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Żurawicz, J. (ed.) (2013). Tramwaje w Polsce. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy.
Google Scholar

Downloads

Published

2020-06-01

How to Cite

Kołodziejczyk, K. (2020). Between elitism and egalitarianism: The Heritage Tram Line in Wrocław as an example of a search for an acceptable tourist product. Turyzm/Tourism, 30(1), 105–121. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.22

Issue

Section

Articles