Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie oznacza zakazu optymalizacji podatkowej. Glosa krytyczna do odmowy wydania opinii zabezpieczającej z dnia 28 maja 2020 r. DKP3.8011.8.2019

Autor

  • Mikołaj Kondej Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy w PwC

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.04.02

Słowa kluczowe:

klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, GAAR, art. 119a Ordynacji podatkowej, korzyść podatkowa, sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, sztuczność, działanie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, podmioty powiązane

Abstrakt

28 maja 2020 r. Szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej dotyczącej możliwości rozpoznania przez podatnika straty na sprzedaży podmiotowi powiązanemu akcji spółki zależnej, których wartość znacząco spadła. Organ argumentował m.in., że dopuszczenie rozpoznania straty podatkowej na takiej sprzedaży pozostawałoby sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej. Uznał on, że sprzeczność ta wynika z faktu „żonglowania” przez podatnika aktywami w ramach grupy kapitałowej w celu aktywacji kosztów podatkowych. W niniejszej glosie krytycznej autor wskazuje, że zasadność rozstrzygnięcia Szefa KAS wydanego w analizowanej sprawie budzi wątpliwości. Podważa on w szczególności argumentację organu wskazującą, że rozpoznanie ekonomicznej straty w ramach transakcji z podmiotem powiązanym pozostaje sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cebula T., Kondej M., Dlaczego przesłanki „sprzeczności korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” nie należy nazywać „samospełniającą się”, „Monitor Podatkowy” 2020, nr 10, Legalis/el.
Google Scholar

Filipczyk H., Refleksje o przedmiocie podatku dochodowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2015, nr 2.
Google Scholar

Filipczyk H., „Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 3.
Google Scholar

Guzek M., Stefaniuk M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, Warszawa 2018.
Google Scholar

Jankowski J., Konstytucyjność klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2020, nr 5.
Google Scholar

Kondej M., Granice optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Poznań 2017.
Google Scholar

Kondej M., Jeszcze o koszcie jako wydatku związanym z przychodami. Racjonalność działania podatnika jako przesłanka rozpoznania kosztu podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, nr 4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.04.06

Kondej M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz do przepisów materialnoprawnych, Poznań 2018.
Google Scholar

Kondej M., Zmiany w klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzące w życie w 2019 r., „Praktyka Podatkowa” 2018, nr 1.
Google Scholar

Kuźniacki B., Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanka sztuczności i jej istotny wpływ na przesłankę sprzeczności, cz. 2, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 7.
Google Scholar

Kuźniacki B., The Polish GAAR is Just a GAAR! Why the Head of the National Revenue Administration Thinks Differently?, Kluwer International Tax Blog, http://kluwertaxblog.com/2020/08/04/the-polish-gaar-is-just-a-gaar-why-the-head-of-the-national-revenue-administration-thinks-differently/ (dostęp: 14.08.2020).
Google Scholar

Ladziński A., Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – powrót do przeszłości, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 1.
Google Scholar

Stefaniak M., Cel dokonania czynności oraz sztuczny sposób działania jako odrębne przesłanki stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 5.
Google Scholar

Werner A., Istota unikania opodatkowania, [w:] Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, red. D. Gajewski, Warszawa 2018, LEX/el.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Kondej, M. (2019). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie oznacza zakazu optymalizacji podatkowej. Glosa krytyczna do odmowy wydania opinii zabezpieczającej z dnia 28 maja 2020 r. DKP3.8011.8.2019. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (4), 21–37. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.04.02

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.