Zasada kumulacji w podatku od spadków i darowizn – struktura głęboka kontra granica językowa wykładni

Autor

  • Aleksander Słysz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Prawa i Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.02.05

Słowa kluczowe:

zasada kumulacji, granica językowa, wykładnia prawa podatkowego, koherencja, struktura głęboka, podatek od spadków i darowizn

Abstrakt

Zasada kumulacji w podatku od spadków i darowizn jest, jako koncepcja prawna, instytucją o stuletniej historii. Ze względu na zmiany o charakterze legislacyjno-systemowym interpretacja przepisów ustanawiających jej byt prawny napotyka na duże trudności. Traktowanie granicy wykładni językowej bezwzględnie prowadzi do niemożliwego do zaakceptowania rezultatu.

Rozwiązaniem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie zasady kumulacji jest wykroczenie poza granicę językową wykładni, tak by wynik wykładni pozostawał w zgodzie z głęboką strukturą ustawy podatkowej. W przełamaniu granicy językowej może pomóc metoda wykładni prawa uwzględniająca problem kontekstualizmu oraz koherencję prawa i struktury prawno-ekonomiczne związane z ustawą podatkową.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Araszkiewicz M., Koherencyjny model rozumowań prawniczych, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2010, nr 11.
Google Scholar

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013.
Google Scholar

Brzeziński B., Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich, Warszawa 2007.
Google Scholar

Chustecka K., Krawczyk I., Kurasz M., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, LEX/el. 2007.
Google Scholar

Cockfield A., Purism and contextualism within international tax law analysis: How traditional analysis fails developing countries, „eJournal of Tax Research” 2007, no. 5.
Google Scholar

Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.
Google Scholar

Kingson C.I., The deep structure of taxation: Dividend distributions, „The Yale Law Journal” 1976/77, vol. 85.
Google Scholar

Kotowski A., Językowa granica wykładni a reguła słuszności. Glosa do postanowienia SN z dnia 2 lutego 2012 r. (IV KK 273/11), „Przegląd Sądowy” 2010, nr 10.
Google Scholar

Kurzac M., Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, t. 105, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b23d0373-f073-4e09-9926-b2e8c8c1a611/c/01_Kurzac.pdf (dostęp: 3.03.2018).
Google Scholar

Mastalski R., Miejsce wykładni językowej w procesie stosowania prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 8.
Google Scholar

Mastalski R., Wykładnia językowa w interpretacji prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 1999, nr 8.
Google Scholar

Serwacki J., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, LEX/el. 2001.
Google Scholar

Spyra T., Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granice wykładni, Kraków 2006.
Google Scholar

Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
Google Scholar

Zelenak L., Thinking about nonliteral interpretations of the Internal Revenue Code, „North Carolina Law Review” 1986, vol. 64.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Słysz, A. (2018). Zasada kumulacji w podatku od spadków i darowizn – struktura głęboka kontra granica językowa wykładni. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (2), 103–117. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.02.05

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics