Składnia przestrzeni a ruch pieszy. Próba zastosowania i oceny wybranych narzędzi analitycznych

Autor

  • Mariusz Lamprecht Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0002-0418-1115
  • Dawid Jankowski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.08

Słowa kluczowe:

składnia przestrzeni, ruch pieszy, teoria ruchu naturalnego, osiedle wielorodzinne, Łódź, osiedle Teofilów

Abstrakt

Celem prezentowanych badań jest próba zastosowania i oceny wybranych narzędzi składni przestrzeni w analizie konfiguracyjnej ciągów pieszych na terenie wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego. Zakres przestrzenny badań obejmuje Teofilów B, jedną z trzech części wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego Teofilów w Łodzi. Realizacja celu składała się z trzech etapów: konstrukcji teoretycznej reprezentacji ciągów pieszych na obszarze badań oraz obliczenia ich wybranych parametrów konfiguracyjnych, obserwacji rzeczywistego ruchu pieszych na obszarze badań oraz oceny zgodności pomiędzy realnie występującym ruchem pieszych a miarami teoretycznymi. Otrzymane wyniki wskazują na istotną korelację pomiędzy wartościami teoretycznymi a rzeczywistym ruchem pieszych na badanym obszarze. Świadczy to o tym, że model teoretyczny sieci ciągów pieszych oraz zastosowane miary wypracowane na gruncie składni przestrzeni cechują się wysokim dopasowaniem do realnego natężenia ruchu pieszego. Dzięki temu są one wartościowym narzędziem wspomagającym planowanie i organizację układów urbanistycznych, pozwalając nie tylko testować rozwiązania przestrzenne w fazie projektowej, ale także uzasadniać reorganizację istniejących układów.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Al-Sayed K., Turner A., Hillier B., Iida S., Penn A., 2014, Space syntax methodology, University College of London, London.
Google Scholar

Baran P.K., Rodríguez D.A., Khattak A.J., 2008, Space syntax and walking in a new urbanist and suburban neighbourhoods, „Journal of Urban Design”, 13 (1): 5–28.
Google Scholar

Dettlaff W., 2014, Space syntax analysis – Methodology of understanding the space, „PhD Interdisciplinary Journal”: 283–291.
Google Scholar

Ewing R.H., 1999, Pedestrian and transit-friendly design: A primer for smart growth, DC, American Planning Association.
Google Scholar

Frick T., 1987, Rebuilding Central Park, Technology Review.
Google Scholar

Fuhrmann M., 2010, Residents’ relationship with the territory and the spatial planning of residential housing developments, „Miscellanea Geographica”, 14 (1): 265–272.
Google Scholar

Gehl J., 2009, Życie między budynkami, RAM, Kraków.
Google Scholar

GUGiK, 2014, Baza danych obiektów topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Google Scholar

Hillier B., 1996, Space is the machine: A configurational theory of architecture, Space Syntax, London.
Google Scholar

Hillier B., 2014, Spatial analysis and cultural information: The need for theory as well as method in space syntax analysis, [w:] Paliou E., Lieberwirth U., Polla S. (red.), Spatial analysis and social spaces, De Gruyter, Berlin: 19–48.
Google Scholar

Hillier B., Hanson J., 1984, The Social Logic of Space, Bartlett School of Architecture and Planning, University College of London, Cambridge University Press,
Google Scholar

Hillier B., Penn A., Hanson J., Grajewski T., Xu J., 1993, Natural movement: Or, configuration and attraction in urban pedestrian movement, „Environment and Planning B: Planning and Design”, 20 (1): 29–66.
Google Scholar

Jiang B., 2015, Axwoman 6.3: An ArcGIS extension for urban morphological analysis, University of Gävle, Sweden.
Google Scholar

Jiang B., Claramunt Ch., 2002, Integration of space syntax into GIS: New perspectives for urban morphology, „Transactions in GIS”, 6 (3): 295–309.
Google Scholar

Jiang B., Zhao S., Yin J., 2008, Self-organized natural roads for predicting traffic flow: A sensitivity study, „Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment”, 7: 1–27.
Google Scholar

Kocki W., Kwiatkowski B., 2016, Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina, „Budownictwo i Architektura”, 15 (1): 201–211.
Google Scholar

Kocki W., Kwiatkowski B., 2017, Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie, „Budownictwo i Architektura”, 16 (1): 153–163.
Google Scholar

Koohsari M.J., Oka K., Owen N., Sugiyama T., 2019, Natural movement: A space syntax theory linking urban form and function with walking for transport, „Health & Place”, 58: 102072.
Google Scholar

Koohsari M.J., Owen N., Cerin E., Giles-Corti B., Sugiyama T., 2016, Walkability and walking for transport: Characterizing the built environment using space syntax, „International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity”, 13 (1): 1–9.
Google Scholar

Koohsari M.J., Sugiyama T., Mavoa S., Villanueva K., Badland H., Giles-Corti B., Owen N., 2016, Street network measures and adultsʼ walking for transport: Application of space syntax, „Health & Place”, 38: 89–95.
Google Scholar

Kostakos V., 2010, Space syntax and pervasive systems, [w:] Jiang B., Yao X. (red.), Geospatial Analysis and Modelling of Urban Structure and Dynamics, Springer, Dordrecht: 31–52.
Google Scholar

Kotus J., 2006, Terytorialne podsystemy społeczne o charakterze wspólnotowym w mieście, „Przegląd Geograficzny”, 78 (2): 231–245.
Google Scholar

Kryczka P., 1981, Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście: Ideologie i rzeczywistość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Książkiewicz S., 2015, Modelowanie pieszej dostępności przestrzeni miejskiej w teorii Space Syntax, [w:] Trzepacz P., Więcław-Michniewska J., Brzosko-Sermak A., Kołoś A. (red.), Miasto w badaniach geografów, 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 183–202.
Google Scholar

Lamprecht M., 2016, The Role of The Built Environment in Human Life. Selected Issues, „European Spatial Research and Policy”, 23 (2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 65–81.
Google Scholar

Lamprecht M., 2020a (w druku), Hidden properties of city plans. A case study of Łódź, „European Spatial Research and Policy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Lamprecht M., 2020b (w druku), Pedestrian movement and Space Syntax measures. Example of the city centre in Łódź, Poland, „Studia Miejskie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Google Scholar

Lerman Y., Omer I., 2013, The effects of configurational and functional factors on the spatial distribution of pedestrians, [w:] Vandenbroucke D., Bucher B., Crompvoets J. (red.), Geographic Information Science at the Heart of Europe, Springer Science & Business Media, Heidelberg: 383–398.
Google Scholar

Marczewska E., 2017, Określenie stopnia dostępności przestrzeni publicznych na kampusie Politechniki Gdańskiej w myśl teorii projektowania uniwersalnego z użyciem metodologii space syntax, [w:] Komar B. (red.), Badania interdyscyplinarne w architekturze, 2, Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice: 91–103.
Google Scholar

Montello D.R., 2007, The contribution of space syntax to a comprehensive theory of environmental psychology, [w:] Kubat A.S., Ertekin Ö., Güney Y.I., Eyüboglu E. (red.), Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium, Istanbul Technical University: 012.1–012.14.
Google Scholar

Omer I., Goldblatt R., 2016, Spatial patterns of retail activity and street network structure in new and traditional Israeli cities, „Urban Geography”, 37 (4): 629–649.
Google Scholar

Owens P.M., 1993, Neighborhood form and pedestrian life: Taking a closer look, „Landscape and Urban Planning”, 26 (1–4): 115–135.
Google Scholar

Ozbil A., 2010, Walking to the Station: The Effects of Street Connectivity on Walkability and Access to Transit, (doctoral dissertation), Georgia Institute of Technology.
Google Scholar

Ozbil A., Peponis J., Stone B., 2011, Understanding the link between street connectivity, land use and pedestrian flows, „Urban Design International”, 16 (2): 125–141.
Google Scholar

Önder D.E., Gigi Y., 2010, Reading urban spaces by the space-syntax method: A proposal for the South Haliç Region, „Cities”, 27: 260–271.
Google Scholar

Pafka E., Dovey K., Aschwanden G., 2018, Limits of space syntax for urban design: Axiality, scale and sinuosity, „Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science”, 47 (3): 508–522.
Google Scholar

Penn A., Hillier B., Bannister D., Xu J., 1998, Configurational modelling of urban movement networks, „Environment and Planning (B): Planning and Design”, 25 (1): 59–84.
Google Scholar

Peponis J., Wineman J., 2002, Spatial structure of environment and behavior, [w:] Bechtel R., Churchman A. (red.), Handbook of environmental psychology John Wiley, New York: 271–291.
Google Scholar

Porta S., Latora V., Wang F., Rueda S., Strano E., Scellato S., Cardillo A., Belli E., Càrdenas F., Cormenzana B., Latora L., 2012, Street centrality and the location of economic activities in Barcelona, „Urban Studies”, 49 (7): 1471–1488.
Google Scholar

Ratajczak W., 2013, Obiekty, struktury i procesy przestrzenne: Analiza fraktalna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Ratti C., 2004, Space syntax: Some inconsistencies, „Environment and Planning B: Planning and Design”, 31 (4): 487–499.
Google Scholar

Southworth M., 2005, Designing the walkable city, „Journal of Urban Planning and Development” 131.4: 246–257.
Google Scholar

Sundquist K., Eriksson U., Kawakami N., Skog L., Ohlsson H., Arvidsson D., 2011, Neighborhood walkability, physical activity, and walking behavior: The Swedish Neighborhood and Physical Activity (SNAP) study, „Social Science & Medicine”, 72 (8): 1266–1273.
Google Scholar

Szafrańska E., 2012, Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi, „Space –Society–Economy”, 11: 179–195.
Google Scholar

Trigueiro E.B.F., Medeiros V., 2007, The bridge, the market, a centrality forever lost and some hope, [w:] Kubat A.S., Ertekin Ö., Güney Y.I., Eyüboglu E. (red.), Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium, Istanbul Technical University: 036.01–036.12.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (z późn. zm.) (Dz.U., 2020, poz. 470, 471, 1087).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-21

Jak cytować

Lamprecht, M., & Jankowski, D. (2020). Składnia przestrzeni a ruch pieszy. Próba zastosowania i oceny wybranych narzędzi analitycznych . Space – Society – Economy, (31), 137-155. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.08

Numer

Dział

Articles