Wpływ uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych na rozwój małych miast

Autor

  • Jarosław Świdyński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
  • Natalia Karolina Świdyńska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.25.05

Słowa kluczowe:

małe miasta, przestrzeń, rozwój

Abstrakt

W artykule podjęto się określenia wpływu uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych na rozwój małych miast. Badania zostały przeprowadzone na przykładzie wybranych małych miast województwa warmińsko-mazurskiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cymerman R. (red.), 2012, Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, Educaterra, Olsztyn.
Google Scholar

Kobojek E., 2016, Położenie małych miast na tle środowiska przyrodniczego dna pradoliny warszawsko-berlińskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 15: 37–44.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1427-9711.15.04

Mazur-Belzyt K., 2014, Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow, „Problemy Rozwoju Małych Miast”, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, 11 (3): 39–45.
Google Scholar

Paszkowski Z.W., 2012, Idea miasta, „Przestrzeń i Forma”, 17: 145–164.
Google Scholar

Paszkowski Z.W., 2015, Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji zintegrowanej, „Przestrzeń i Forma”, 23/1: 37–58.
Google Scholar

Sekuła A., 2012, Rozwój małych miast w świetle wydatków inwestycyjnych – na przykładzie gmin miejskich województwa pomorskiego, „Studia Ekonomiczne”, 92: Ewolucja funkcji małych miast w Polsce: 163–175.
Google Scholar

Świdyński J., 2017, Spatial forms of nature conservation in spatial planning and management, „Ekonomia i Środowisko”, 2: 57–66.
Google Scholar

Uchwała nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz.U.W., WM, 2015, poz. 2931).
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U., 2016, poz. 2134, z późn. zm.).
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl/BDL
Google Scholar

Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Google Scholar

Google Maps, https://www.google.pl/maps/
Google Scholar

Interaktywna Mapa Linii Kolejowych, http://mapa.plk-sa.pl/
Google Scholar

Mapa stanu budowy dróg GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_warminsko-mazurskie
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Świdyński, J., & Świdyńska, N. K. (2018). Wpływ uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych na rozwój małych miast. Space – Society – Economy, (25), 75–84. https://doi.org/10.18778/1733-3180.25.05