Wykorzystanie technik GIS do wyznaczania obszarów kryzysowych na przykładzie miasta Żywiec

Autor

  • Agnieszka Majorek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.24.03

Słowa kluczowe:

GIS, rewitalizacja, obszary kryzysowe

Abstrakt

Działania rewitalizacyjne stanowią jedne z priorytetowych zadań samorządów w Polsce, ponieważ dają szansę na wykorzystanie funduszy unijnych. Do podstawowych kroków procedury definiowania obszarów rewitalizowanych należy delimitacja pól podstawowych oraz analiza wskaźnikowa. Obecnie najczęściej wykorzystuje się do niej dane statystyczne oraz te pochodzące z konsultacji społecznych. Celem artykułu jest wskazanie technik GIS jako narzędzia umożliwiającego rozszerzoną diagnozę prowadzącą do wyznaczenia obszarów kryzysowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Doroszewski W., 1996, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Figlus T., 2011, Lokalne Programy Rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Herbst K., 2008, Społeczny sens rewitalizacji. Ekonomia Społeczna, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
Google Scholar

Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., 2010, Model rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Google Scholar

Jarczewski W. (red.), 2017, Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa.
Google Scholar

Jeżak J., 2010, Informacyjne zaplecze rewitalizacji, [w:] Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Google Scholar

Karwińska A., 2010, Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych, [w:] Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Google Scholar

Program Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022, 2017.
Google Scholar

Strzelecka E., 2011, Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok.
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dz.U., 2017, poz. 1023.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Majorek, A. (2018). Wykorzystanie technik GIS do wyznaczania obszarów kryzysowych na przykładzie miasta Żywiec. Space – Society – Economy, (24), 45–57. https://doi.org/10.18778/1733-3180.24.03