Wzrost PKB, rodzina, jakość życia

Autor

  • Jan Jacek Sztaudynger Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.09

Abstrakt

In the article we test the hypothesis that the weakening of family ties, as measured by reduction of marriages and a cascade of divorces, caused economic slowdown in Poland. We also suppose (second hypothesis) that the level of economic growth and welfare facilitate life for oneself, make the individuals apart thus limiting the number of marriages and resulting in increasing number of divorces.
We verify these hypotheses by using an econometric model. The model consists of 6 equations and exhibits the feedback between GDP and some variables representing social capital, marriages disintegration especially. The divorce influence on economic growth has parabolic shape ‒ high divorce rates have a negative impact on the economy. High divorce rates have a negative impact on quality of live as well (these are results of research led by the Economist Intelligence Unit).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adamski F., 2002, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Google Scholar

Bauman Z., 2007, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.), 2009, Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
Google Scholar

Divorce and Economic Growth Negatively Correlated, 2008, “The Economist”, 24.07., www.economist.com/world/britain/displaystory.cfm?story_id=11792871.
Google Scholar

Fedorczuk M., Kliszko Cz., Męcina J., 2009, Kondycja i warunki dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy w opinii jego aktorów [w:] Męcina J. (red.), Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Między zasadami a realiami, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Google Scholar

Irek W., 2005, Społeczność w świetle rozumu i wiary, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław, www.dbc.wroc.pl/Content/2997/Irek2005.pdf.
Google Scholar

Jan Paweł II, 1994, List do rodzin (Gratissimam sane), z okazji Roku Rodziny 1994, http://www.npr.prolife.pl/list_do_rodzin_cz1.htm.
Google Scholar

Jan Paweł II, 2005, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, http://www.duch.lublin.pl/teksty/orpokoju05.html, p. 5.
Google Scholar

Kocik L., 2006, Rodzina w obliczu wartości i wzorów ponowoczesnego świata, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Google Scholar

Kropiwnicki J., 2008, Rodzina i ochrona życia poczętego na sesjach nadzwyczajnych Narodów Zjednoczonych (Kair +5, Pekin +5, Istambuł +5), „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 11.2, s. 183‒189.
Google Scholar

Kumor P., 2009, Współzależność nierówności płac i wzrostu gospodarczego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7.
Google Scholar

Lachowska B., 2010, Konflikt i facylitacja, jako mechanizmy wzajemnych oddziaływań pracy i rodziny – analiza różnic płciowych [w:] Rostowska T., Peplińska A. (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Nie ma jak rodzina, 2008, „Komunikat z badań”, nr 40, Centrum Badania Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_040_08.PDF.
Google Scholar

Podrez E., 2008, Sokrates a etyka biznesu (rozważania o etycznych źródłach odpowiedzialności), „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 11.1.
Google Scholar

Slany K., 2003, Dylematy i kontrowersje wokół małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie [w:] Balicki J. i in. (red.), Wybrane problemy współczesnej demografii, Zakład Demografii UŁ, Łódź.
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, 1999, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Smith A., 1989, The Theory of Moral Sentiments, MetaLibri, Sao Paulo 2006, www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_MoralSentiments_p.pdf, wydanie I, 1759, Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00042831

Sztaudynger J.J., 2009, Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, „Ekonomista”, nr 2.
Google Scholar

Sztaudynger J.J., Zatoń W., 2010, Kryzys gospodarczy a kryzys rodziny – analizy symulacyjne, „Prakseologia”, nr 150, s.109‒128.
Google Scholar

Śliwerski B., 2011, Współczesny spór o istotę i zakres wychowania personalistycznego w Polsce, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 14.1.
Google Scholar

The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index, The World in 2005, www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf.
Google Scholar

Wallerstein J.S., Blakeslee S., 2006, Druga szansa. Mężczyźni, kobiety i dzieci dziesięć lat po rozwodzie, tłum. P. Żak, Wydawnictwo Charaktery, Kielce.
Google Scholar

Witkowska J., 2002, Stres i wsparcie w środowisku rodzinnym i zawodowym [w:] Rostowska T., Rostowski J. (red.), Rodzina – rozwój – praca; wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Zubrzycka E., 1993, Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2013-12-30

Jak cytować

Sztaudynger, J. J. (2013). Wzrost PKB, rodzina, jakość życia. Space – Society – Economy, (12), 147–165. https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.09