Organizacja i świadczenie usług komunalnych w małych miastach na przykładzie gmin miejskich województwa łódzkiego

Autor

  • Monika Stachowicz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.16.06

Słowa kluczowe:

Gmina, infrastruktura komunalna, usługi komunalne

Abstrakt

Organizacja usług komunalnych należy do zadań własnych gminy. W artykule przedstawiono zakres oraz sposób organizacji i świadczenia usług komunalnych, a także porównano taryfy opłat i cen oraz dochody i wydatki budżetowe, związane z sektorem usług komunalnych, w pięciu małych miastach województwa łódzkiego. Z danych wynika m.in., że usługi wodno-kanalizacyjne, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są w tych miastach standardem, choć wyraźne różnice występują w gęstości sieci przesyłowych oraz w poziomach upowszechnienia usług.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Analiza stanu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Miasto Łęczyca za 2014 r.
Google Scholar

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2014 r.
Google Scholar

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Głownie w 2014 r.
Google Scholar

Ginsbert-Gebert A., 1984, Polityka komunalna, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Stachowicz M., 2013, System gospodarki komunalnej, [w:] Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (red.), Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
Google Scholar

Stachowicz M., 2014, Finansowanie usług komunalnych z budżetu miasta na przykładzie Łodzi i Kielc, [w:] Uziębło A. (red.), Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Prace Naukowe, 30, Gdańsk.
Google Scholar

Wiśniewska M, 2013, Zarządzanie rozwojem komunalnej infrastruktury technicznej, [w:] Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (red.), Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
Google Scholar

http://bip.brzeziny.pl/brz/budzet-i-finanse/wykonanie-budzetu
Google Scholar

bip.brzeziny.pl/download/93/15011/analizaodpady2015.pdf
Google Scholar

http://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=210&id=21883
Google Scholar

http://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=200&fid=1146
Google Scholar

http://bip.leczyca.info.pl/
Google Scholar

https://bip.lodzkie.pl/files/657/uchwaly/392.pdf
Google Scholar

http://brzeziny.pl/zaklad_uslug_komunalnych_sp_z_oo.php
Google Scholar

http://ekologia.brzeziny.pl/nowy_system_gospodarki_odpadami.php
Google Scholar

http://mzwikglowno.pl/
Google Scholar

http://www.bip.rawamazowiecka.pl/874,sprawozdania-finansowe.html
Google Scholar

http://www.glowno.bip.net.pl/
Google Scholar

https://www.glowno.pl/172,miejski-zaklad-komunalny.html
Google Scholar

http://www.pecleczyca.pl/
Google Scholar

http://www.pgkimleczyca.pl/index.html
Google Scholar

http://portal.konstantynow.pl/portal/index.php?t=200&id=1073
Google Scholar

http://www.rawamazowiecka.pl/440,wydzial-gospodarki-komunalnej.html
Google Scholar

http://www.rawik.pl/
Google Scholar

http://www.zec.home.pl/
Google Scholar

http://www.zuk-brzeziny.pl/
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Stachowicz, M. (2016). Organizacja i świadczenie usług komunalnych w małych miastach na przykładzie gmin miejskich województwa łódzkiego. Space – Society – Economy, (16), 101–118. https://doi.org/10.18778/1733-3180.16.06