Sytuacja budżetowa wybranych miast na prawach powiatu

Autor

  • Mariusz Czupich Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.16.02

Słowa kluczowe:

Miasta na prawach powiatu, budżet samorządu terytorialnego, finanse lokalne

Abstrakt

W ostatnich latach wystąpiło szereg niekorzystnych tendencji ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem sektora samorządowego w Polsce. Dotyczyły one m.in. spadku dochodów i wzrostu poziomu zadłużenia. Celem artykułu jest zidentyfikowanie kondycji finansowej wybranych miast na prawach powiatu. Szczególną uwagę poświęcono analizie poszczególnych typów dochodów i wydatków tych jednostek oraz dynamice ich zadłużenia. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące sytuacji ekonomicznej wybranych miast.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Borodo A., 2006, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwo Lexis Nexis Polska, Warszawa, s. 218.
Google Scholar

Borodo A., 2011, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, s. 91–93.
Google Scholar

Borodo A., 2015, Zagadnienia prawne systemu dochodów samorządu powiatowego i propozycje jego reformy, ,,Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu’’, 2 (3), s. 9–21.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2015.011

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2007, Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Gazeta Prawna, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/910688,swinoujscie-podatek-odgazoportu.html (dostęp: 11.12.2015).
Google Scholar

Korolewska M., Marchewka K., Bartkowiak K., 2011, Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, „Studia BAS”, 4 (28), s. 100–101.
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, http://www.finanse.mf.gov.pl/dlug-publiczny/publikacje/raportyroczne (dostęp: 17.10.2015).
Google Scholar

Młynarczyk A., 2012, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a państwowy dług publiczny, ,,Finanse Komunalne’’, 1–2 (156–157), s. 46.
Google Scholar

Petryszyn J., 2005, Instytucyjne podstawy ośrodków centralnych poziomu powiatowego w Polsce, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
Google Scholar

Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 38.
Google Scholar

Powierzchnia i ludność w przekroju regionalnym w 2015 r., 2015, GUS, Warszawa, s. 17–27.
Google Scholar

Ranking – inwestycje w infrastrukturę techniczną, 2014, ,,Wspólnota’’, s. 4.
Google Scholar

Sierak J., 2011, Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu, [w:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U., 2013, poz. 885 z późn. zm., art. 243.
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U., 2016.0.814.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Czupich, M. (2016). Sytuacja budżetowa wybranych miast na prawach powiatu. Space – Society – Economy, (16), 29–43. https://doi.org/10.18778/1733-3180.16.02