Funkcjonowanie łódzkich agencji pracy tymczasowej w opinii zatrudnionych przez nie pracowników

Autor

  • Alicja Łaska-Formejster Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Polityki i Moralności, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź image/svg+xml https://orcid.org/0000-0002-8341-6268

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.05

Słowa kluczowe:

agencja pracy tymczasowej, zatrudnienie tymczasowe, rynek pracy, prawa pracownika

Abstrakt

Celem przygotowanego artykułu jest prezentacja opinii pracowników zatrudnionych przez łódzkie agencje pracy tymczasowej na temat ich funkcjonowania. Szczególnie interesujące było stanowisko badanych dotyczące tej formy zatrudnienia oraz ocena tej instytucji ze względu na kompetencje i przestrzeganie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Istotne znaczenie miały także motywy podjęcia pracy w tej formule. Badanie miało charakter ilościowy; zrealizowane zostało techniką ankietową za pośrednictwem łódzkich biur agencji pracy tymczasowej oraz w grupie na Facebooku poświęconej zatrudnieniu tymczasowemu w Łodzi. Wyniki analizy świadczą o tym, że głównym motywem podjęcia zatrudnienia przez badanych było przejściowe bezrobocie (51%) oraz fakt, iż konkretne firmy procedowały rekrutację jedynie poprzez pośrednictwo agencji (34%). Z kolei atrakcyjność formy tymczasowego zatrudnienia polega według badanych przede wszystkim na „łatwości rezygnacji z pracy”, „elastyczności”, „posiadaniu pracy”, „legalności”, „dorywczości” i że jest to „praca od zaraz”. Najczęściej wymienianymi negatywnymi aspektami były „krótkie umowy-zlecenia”, „tymczasowość” (brak pewności zatrudnienia). Pozytywną ocenę zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej wzmacniała opinia badanych o przestrzeganiu prawa pracy wobec pracowników.

Bibliografia

Adnett N. (1996), European Labour Markets: analysis and policy, Longman, London–New York.
Google Scholar

Bąk-Grabowska D. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
Google Scholar

Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, [w:] M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 54.
Google Scholar

Błaszczyk A. (2017), Agencje pracy tymczasowej łapią zadyszkę, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/Rynek-pracy/309269883-Agencje-pracy-tymczasowej-lapia-zadyszke.html (dostęp: 6.02.2018).
Google Scholar

Chojnacki P. (2014), Pracownicy tymczasowi o swojej pracy, [w:] B. Urbaniak, P. Oleksiak (red.), Praca tymczasowa – droga do kariery czy ślepy zaułek?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 111–130, https://doi.org/10.18778/7969-433-4.09
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-433-4.09

Drzewiecka E. (2004), Agencje pracy tymczasowej – trójstronny charakter zatrudnienia, „Monitor Prawa Pracy”, nr 2, http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/agencje-pracy-tymczasowej-trojstronny-charakter-zatrudnienia/ (dostęp: 9.02.2021).
Google Scholar

Indeks Elastyczności Zatrudnienia (2019), Komunikat 3/2019, https://for.org.pl/pl/a/6559,komunikat-3/2019-indeks-elastycznosci-zatrudnienia-2019-polska-w-ogonie (dostęp: 4.01.2022).
Google Scholar

Jończyk J. (2004), Promocja zatrudnienia przeciwko bezrobociu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9, s. 3.
Google Scholar

Kubicka J. (2017), Związki między postrzeganiem pracy tymczasowej a formą zatrudnienia (stała/tymczasowa) i krajem pochodzenia pracownika (Polska/Ukraina), [w:] T. Kupczyk (red.), Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, Gazeta Wyborcza–OTTO Work Force Polska, Wrocław–Kobierzyce, s. 71–88.
Google Scholar

Kukulak-Dolata I. (2007), Instytucje rynku pracy w Polsce, [w:] I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 31.
Google Scholar

Makowski D. (2006), Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Difin, Warszawa.
Google Scholar

OECD (2018), Temporary employment (indicator), https://data.oecd.org/emp/temporary-employment.htm (dostęp: 13.01.2022), https://doi.org/10.1787/75589b8a-en
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1787/75589b8a-en

Pichla J. (2008), Komplementarna rola agencji zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia na rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 17–18.
Google Scholar

Polskie Forum HR (2017), Sytuacja na rynku agencji zatrudnienia w 2Q2017, Warszawa, https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2017/11/NP_26_09_2017_Sytuacja_na_rynku_agencji_zatrudnienia_2Q2017.pdf (dostęp: 7.02.2020).
Google Scholar

Poradnik Przedsiębiorcy (2016), Rynek pracownika – co on oznacza dla pracodawcy?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rynek-pracownika-co-on-oznacza-dla-pracodawcy (dostęp: 13.03.2018).
Google Scholar

Reda A. (2011), Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy, Ars Boni et Aequi, Poznań.
Google Scholar

Rosenberg S. (1989), Labor Market Restructuring in Europe and the United States: The Search for Flexibility, [w:] S. Rosenberg (red.), The State and the Labor Market, Plenum Press, New York–London, s. 3–16, https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0801-0_1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0801-0_1

Sengenberger W. (1990), Flexibility in the Labour Market – Internal versus External Adjustment in International Comparison, [w:] R. Schettkat, E. Appelbaum (red.), Labour Market Adjustments to Structural Change and Technological Progress, Praeger, New York.
Google Scholar

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej (2021), Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2020 r., https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-o-dzialalnosci-agencji-zatrudnienia-w-2020-r. (dostęp: 12.01.2022).
Google Scholar

Skórska A. (2016), Rynek pracy – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
Google Scholar

Solow R.M. (1998), What is Labour Market Flexibility? What is it Good For?, “Proceedings of the British Academy”, nr 97, s. 189–211.
Google Scholar

Spytek-Bandurska G., Szylko-Skoczny M. (2008), Praca tymczasowa. Szanse i zagrożenia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Google Scholar

Standing V.G. (2000), Elastyczne zatrudnienie i regulacje. Konstruktywne myślenie o przyszłości zjednoczonej Europy, [w:] S. Golinowska, M. Walewski (red.), Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
Google Scholar

Urbaniak B. (2014a), Praca okresowa przejawem rosnącej niepewności na rynku pracy, [w:] B. Urbaniak, P. Oleksiak (red.), Praca tymczasowa – droga do kariery czy ślepy zaułek?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15–31, https://doi.org/10.18778/7969-433-4.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-433-4.02

Urbaniak B. (2014b), Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Końcowa ocena pracy tymczasowej na podstawie wyników badań, [w:] B. Urbaniak, P. Oleksiak (red.), Praca tymczasowa – droga do kariery czy ślepy zaułek?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 231–243, https://doi.org/10.18778/7969-433-4.16
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-433-4.16

Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Google Scholar

WoRC (Work Rights Centre) (b.d.w.), https://pl.workrightscentre.org/czym-jest-praca-prekaryjna (dostęp: 25.02.2022).
Google Scholar

Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2003 Nr 166 poz. 1608).
Google Scholar

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001).
Google Scholar

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 962).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Łaska-Formejster, A. (2022). Funkcjonowanie łódzkich agencji pracy tymczasowej w opinii zatrudnionych przez nie pracowników . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (81), 85–105. https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.05