Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Ewa Malinowska, prof. UŁ (Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska) ewamal@uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0002-0783-0029

Redaktor językowy

prof. zw. dr hab. Bogusław Sułkowski (Katedra Socjologii Sztuki Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska)

Redaktor statystyczny

dr Piotr Szukalski (Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska) piotr.szukalski@uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0002-2631-3238
Scopus

Redaktor prowadzący

dr Marcin Kotras (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska) kotras@o2.pl
https://orcid.org/0000-0002-8939-3685
Scopus

Redaktor prowadząca

dr Emilia Garncarek (Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska) emilia.garncarek@uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0002-9685-0741
Scopus

Redaktor prowadzący

dr Jakub Ryszard Stempień (Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska) j.r.stempien@wp.pl 

http://instytutsocjologii.uni.lodz.pl/pracownicy/jakub-stempien/ 
https://orcid.org/0000-0001-9526-4823
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23467861300

 

Rada Programowa

prof. zw. dr hab. Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki, Polska
Scopus
 
Prof. ret. Dr Dieter Eissel, Niemcy
Scopus
 
prof. Martina Endepohls – Ulpe, Universität Koblenz-Landau, Niemcy
Scopus
 
prof. Christine Fontanini, University of Lorraine, Francja
Scopus
 
dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5034-0511
Scopus
 
prof. zw. dr hab. Irena Machaj, Uniwersytet Szczeciński, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7370-1404
 
dr Fiona McQueen, Edinburgh Napier University, Szkocja
https://orcid.org/0000-0003-0167-7761
Scopus
 
dr Krzysztof Nawratek, The University of Sheffield, School of Architecture, Wielka Brytania
https://orcid.org/0000-0002-4538-8382
Scopus
 
prof. Claudia Quaiser-Pohl, Universität Koblenz-Landau, Niemcy
https://orcid.org/0000-0001-9213-4820
Scopus
 
prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki, Polska
https://orcid.org/0000-0001-9831-4232
Scopus
 
dr Katarzyna Wojnicka, University of Gothenburg, Szwecja
https://orcid.org/0000-0002-5175-7105
Scopus
 
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-8459-5114
Scopus