Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Ewa Malinowska, prof. UŁ (Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska)

 

Redaktor językowy

prof. zw. dr hab. Bogusław Sułkowski (Katedra Socjologii Sztuki Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska)

 

Redaktor statystyczny

dr Piotr Szukalski (Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska)

https://orcid.org/0000-0002-2631-3238

 

Redaktor prowadzący

dr Marcin Kotras (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska) kotras@o2.pl

https://orcid.org/0000-0002-8939-3685

 

Redaktor prowadzący

dr Emilia Garncarek (Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska) emilia.garncarek@uni.lodz.pl

https://orcid.org/0000-0002-9685-0741

 

Redaktor prowadzący

dr Jakub Ryszard Stempień (Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Polska) j.r.stempien@wp.pl 

https://orcid.org/0000-0001-9526-4823

 

Rada Programowa

prof. zw. dr hab. Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki, Polska

 prof. Dieter Eissel, emerytowany profesor Universität Gießen, Niemcy

 prof. Martina Endepohls – Ulpe, Universität Koblenz-Landau, Niemcy

 prof. Christine Fontanini, Université de Lorraine, Francja

 dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

https://orcid.org/0000-0001-5034-0511

 prof. zw. dr hab. Irena Machaj, Uniwersytet Szczeciński, Polska

https://orcid.org/0000-0001-7370-1404

 dr Krzysztof Nawratek, The University of Sheffield, School of Architecture, Wielka Brytania

https://orcid.org/0000-0002-4538-8382

 prof. Claudia Quaiser-Pohl, Universität Koblenz-Landau, Niemcy

 prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki, Polska

https://orcid.org/0000-0001-9831-4232

 dr Katarzyna Wojnicka, Göteborgs Universitet, Szwecja

 prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski, Polska

https://orcid.org/0000-0002-8459-5114