Czy strach polskiego pacjenta ma wielkie oczy? Emocje wyrażane przez pacjentów na portalach medycznych

Autor

  • Alicja Łaska-Formejster Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź https://orcid.org/0000-0002-8341-6268

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.79.06

Słowa kluczowe:

emocje polskich pacjentów, użytkownicy portali medycznych, zdrowie, działanie-sytuacja, system polskiej opieki medycznej

Abstrakt

W artykule podjęta została problematyka emocji doświadczanych przez pacjentów, użytkowników portali medycznych, którzy „znaleźli się” w skomplikowanej strukturze systemu opieki zdrowotnej w Polsce, emocji wynikających z interakcji z pracownikami medycznymi oraz w procesie doświadczania przebiegu chorób. Analizie poddane zostały wypowiedzi opublikowane przez użytkowników portali/forów internetowych o tematyce medycznej. W skład próby badawczej weszło 15 portali medycznych, charakteryzujących się wysoką aktywnością zarejestrowanych użytkowników. Przedmiotem analizy były te wypowiedzi, w których pojawiał się opis sytuacji (lub ich kontekstu bądź działań uczestników interakcji) determinujących doświadczane emocje.

Bibliografia

Barometr WHC (2017), Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce, http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/barometrwhc_xvii_2017_fin.pdf (accessed: 17.10.2020).
Google Scholar

Batorski D., Marody M., Nowak A. (eds.) (2006), Społeczna przestrzeń internetu, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa.
Google Scholar

Bąk-Sosnowska M. (2006), Choroba w życiu człowieka, [in:] A. Trzcieniecka-Green (ed.), Psychologia: podręcznik dla kierunków medycznych, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
Google Scholar

Blumer H. (1969), Symbolic Interactionism. Perspective and Method, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London.
Google Scholar

Boguszewski R. (red.) (2019), Rodzina – jej znaczenie i rozumienie, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej no. 22/2019, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_022_19.PDF (accessed: 27.08.2021).
Google Scholar

Bolter J.D. (2002), Komputer: maszyna i narzędzie, [in:] M. Hopfinger (ed.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Business Insider Polska (2019), Zdrowie w sieci, https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/medyczne-porady-w-internecie-czego-szukaja-polacy/snd19t3 (accessed: 20.07.2021).
Google Scholar

Castells M. (2003), Galaktyka Internetu, transl. T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Google Scholar

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) (2016), Zdrowie i leczenie w Polsce, “Opinie i Diagnozy”, no. 36, pp. 1–182.
Google Scholar

DIGITAL (2020), “We Are Social”, https://wearesocial.com/digital-2020 (accessed: 23.08.2021).
Google Scholar

Dolińska-Zygmunt G. (ed.) (2001), Podstawy psychologii zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Google Scholar

Ekman P., Davidson R.J. (eds.) (1999), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, transl. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

Gemius (2018), Wyniki badania Gemius/PBI za maj 2018, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-maj-2018.html (accessed: 18.04.2021).
Google Scholar

Gillett J. (2003), Media activism and Internet use by people with HIV/AIDS, “Sociology of Health &Illness”, vol. 25(6), pp. 608–624, https://doi.org/10.1111/1467-9566.00361
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9566.00361

Gregor B., Stawiszyński M. (2005), Wykorzystanie Internetu w badaniach panelowych rynku, [in:] A.R. Hochschild (2009), Zarządzanie emocjami: komercjalizacja ludzkich uczuć, transl. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Hochschild A.R. (2009), Zarządzanie emocjami: komercjalizacja ludzkich uczuć, transl. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Jarosz M. (1978), Psychologia lekarska, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
Google Scholar

Kacperczyk A. (2013), Praca nad emocjami jako element aktywności górskiej i wspinaczkowej, “Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. IX(2), pp. 70–103, https://doi.org/10.18778/1733-8077.16.4.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.16.4.02

Kaźmierczak A. (2011), Wpływ komunikacji z personelem medycznym na doświadczanie choroby przez pacjentów, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1900/wplyw.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed: 12.04.2021).
Google Scholar

Kemper T.D. (1987), How Many Emotions Are There? Wedding the Social and Autonomic Components, “American Journal of Sociology”, vol. 93(3), pp. 263–289, https://doi.org/10.1086/228745
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/228745

Kemper T.D. (2005), Modele społeczne w wyjaśnianiu emocji, [in:] M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (eds.), Psychologia emocji, transl. M. Kacmajor et al., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

Konecki K.T., Pawłowska B. (2013), W stronę socjologii emocji, “Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. IX(2), pp. 7–9.
Google Scholar

Kowalski M., Gaweł A. (2006), Zdrowie – wartość – edukacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Google Scholar

Krzywda I. (2017), Coraz dłuższe kolejki do płatnego leczenia. Lekarzy brakuje nam już wszędzie, http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/coraz-dluzsze-kolejki-do-platnego-leczenia-lekarzy-brakuje-nam-juz-wszedzie,12138426/ (accessed: 12.05.2021).
Google Scholar

Lewis M., Haviland-Jones J.M. (eds.) (2005), Psychologia emocji, transl. M. Kacmajor et al., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

Łaska-Formejster A. (2015), Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, https://doi.org/10.18778/7969-815-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-815-8

Makara-Studzińska M. (2012), Komunikacja z pacjentem, Wydawnictwo Czelej, Lublin.
Google Scholar

Mruk H. (2009), Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Google Scholar

Raport (2017), Lekarze w badaniach opinii społecznej 2017, Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej, http://www.osai.nil.org.pl (accessed: 12.04.2021).
Google Scholar

Siemens Healthineers (2019), Doświadczenia pacjenta w Polsce (raport badawczy), https://static.healthcare.siemens.com/siemens_hwem-hwem_ssxa_websites-context-root/wcm/idc/groups/public/@pl/documents/download/mda5/mze0/~edisp/siemens-healthineers-doswiadczenia-pacjenta-w-polsce-raport-06767911.pdf (accessed: 14.12.2020).
Google Scholar

Skrzydlewski W. (1990), Technologia kształcenia, przetwarzanie informacji, komunikowanie. Zarys koncepcji środków dydaktycznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

Staniszewska M. (2013), Internet jako narzędzie prowadzenia badań społecznych, „Acta Innovations”, vol. 9, pp. 1–57.
Google Scholar

Wojtasiński Z. (2019), Eksperci: w Internecie coraz więcej nieprawdziwych informacji o zdrowiu, Nauka w Polsce, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33077%2Ceksperci-w-internecie-coraz-wiecej-nieprawdziwych-informacji-o-zdrowiu.html (accessed: 3.05.2019).
Google Scholar

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Łaska-Formejster, A. (2021). Czy strach polskiego pacjenta ma wielkie oczy? Emocje wyrażane przez pacjentów na portalach medycznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (79), 105–119. https://doi.org/10.18778/0208-600X.79.06