Tom 37 Nr 7 (2016): Censorship in the Polish People' s Republic

					Pokaż  Tom 37 Nr 7 (2016): Censorship in the Polish People' s Republic

pod redakcją  prof. Marzeny-Woźniak Łabieniec

Zeszyt specjalny. Zadanie „Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

tł. Karolina Marzec, Anna Banasiak

 

Opublikowane: 2016-10-20

Pełny numer

Articles