Ślady improwizacji w "Jedynym wyjściu" Witkacego

Autor

  • Tomasz Bocheński University of Lodz, Faculty of Philology, Institute of Polish Philology and Speech-Language Therapy, Department of the Literature of the Polish 20th and 21st, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź image/svg+xml https://orcid.org/0000-0003-1704-3456

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.06

Słowa kluczowe:

modernizm w literaturze polskiej, Stanisław Ignacy Witkiewicz, improwizacja w powieści, "Jedyne wyjście" S.I. Witkiewicza

Abstrakt

W artykule analizuję koncepcję improwizacji zapisaną w Jedynym wyjściu Witkacego. Pojęcie improwizacji charakteryzuje autor powieści jako swobodne wariacyjne tworzenie wywodzące się z natchnionej wizji. Wizję uważa Witkacy za najważniejszy, źródłowy element teorii artystycznej i praktyki twórczej. Analizuję również ślady improwizacji w rękopisie Jedynego wyjścia i opisuję grę między amplifikcjami a wizjami zapisanymi w improwizowanych fragmentach.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Tomasz Bocheński - University of Lodz, Faculty of Philology, Institute of Polish Philology and Speech-Language Therapy, Department of the Literature of the Polish 20th and 21st, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Tomasz Bocheński – literary scholar, essayist, and literary and theatre critic. Professor of the University of Lodz. In his studies he focusses on the works of Polish dissidents of modernism, e.g., Witkacy, Schulz, Gombrowicz, Leśmian, Mrożek, and Myśliwski. His published works include Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste (2005); Witkacy i reszta świata (2010); Tango bez Edka. Eseje o literaturze współczesnej (2018); Myśliwski-Bocheński. Rozmowy istotne (2011).

Bibliografia

Benson Bruce Ellis, The Improvisations of Musical Dialogue. A Phenomenology of Music, Cambridge University Press, Cambridge 2003. https://doi.org/10.1017/CBO9780511615924
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511615924

Błoński Jan, Witkacy. Sztukmistrz, filozof, estetyk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
Google Scholar

Bocheński Tomasz, Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste, Universitas, Kraków 2005.
Google Scholar

Degler Janusz, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939), PIW, Warsaw 2009.
Google Scholar

Dziadek Adam, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1999.
Google Scholar

Hejmej Andrzej (ed.), Muzyka w literaturze. Antologia studiów powojennych, , Universitas, Kraków 2002.
Google Scholar

Langraf Edgar, Improvisation as Art. Conceptual Challenges, Historical Perpectives, The Continuum International Publishing Group, New York 2011.
Google Scholar

Peters Gary, The Philosophy of Improvisation, The University of Chicago Press, Chicago 2011.
Google Scholar

Polit Paweł, Pojęcie jedności osobowości w twórczości filozoficznej i malarskiej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Universitas, Kraków 2019.
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Bocheński, T. (2022). Ślady improwizacji w "Jedynym wyjściu" Witkacego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 171–193. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.06