Obraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym w Rembieszycach. Dzieje jednego zabytku

Autor

  • Małgorzata Karkocha Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.02.13

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Akta konsystorskie parafii Rembieszyce 1811–1833, sygn. PR-6/1 [Archiwum Diecezjalne w Kielcach].
Google Scholar

Akta konsystorskie parafii Rembieszyce 1818–1938, sygn. PR-6/2 [Archiwum Diecezjalne w Kielcach].
Google Scholar

Akta kurialne. Protokoły wizytacji dziekańskich 1949–1956, sygn. OD-5/50 [Archiwum Diecezjalne w Kielcach].
Google Scholar

Zbiór dokumentów dotyczących parafii i kościoła w Rembieszycach 1613–1899, sygn. II PR-IV/1 [Archiwum Diecezjalne w Kielcach].
Google Scholar

Wojewódzki Konserwator Zabytków II, sygn. 265 [Archiwum Państwowe w Kielcach].
Google Scholar

Program prac konserwatorskich przy polichromii prezbiterium kościoła parafialnego w Rembieszycach, oprac. A. Adamska-Kuś, B. Kuś, wrzesień 2016, bez paginacji [Archiwum parafialne w Rembieszycach].
Google Scholar

Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła w Rembieszycach, karta ewid., oprac. S. Fiedorczuk, 1987 r. [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach].
Google Scholar

Polichromia Wniebowzięcie Marii, karta ewid., oprac. C. Ostas, 1986 r. [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach].
Google Scholar

Adamczyk A., Wróbel T., Kościoły drewniane w województwie świętokrzyskim, Kielce 2010.
Google Scholar

Anusik Z., Karkocha M., Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach, [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej,red. A. Pawłowska, E. Jedlińska, K. Stefański, Łódź 2016, s. 195–211.
Google Scholar

Artymiak A., Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1743–1752), Jędrzejów 1947.
Google Scholar

Borkiewicz S., Linowski Z., Monografia historyczna i gospodarcza powiatu jędrzejowskiego, Kielce 1937.
Google Scholar

[Buszard L.], Michał Stachowicz, „Tygodnik Ilustrowany” 1860, nr 28 z 26 III, s. 241–242.
Google Scholar

Dobrzycki J., Michał Stachowicz, Kraków 1925.
Google Scholar

Grabowski A., Michał Stachowicz i jego prace, „Czas” 1866, nr 167 z 26 VII, s. 1.
Google Scholar

Grabowski A., Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. S. Estreicher, t. II, Kraków 1909, s. 130–140.
Google Scholar

Grzeszczuk M.W., Stachowicz Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLI, Warszawa–Kraków 2002, s. 331–332.
Google Scholar

Hadamik C., Kalina D., Traczyński E., Miasto i gmina Małogoszcz [seria: Dzieje i zabytki małych ojczyzn, red. R. Mirowski], Kielce 2006.
Google Scholar

Karkocha M., Parafia Rembieszyce 1438–2012. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Łódź 2013.
Google Scholar

Karkocha M., Zabytki epigraficzne w Rembieszycach z XV–XIX wieku, „Studia Epigraficzne”2016, t. VI, s. 39–61.
Google Scholar

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III (Województwo kieleckie), red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, z. 3 (Powiat jędrzejowski), oprac. T. Przypkowski, Warszawa 1957.
Google Scholar

Michalczyk Z., Michał Stachowicz (1768–1825) krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, t. I–II, Warszawa 2011.
Google Scholar

Mirowski R., Kościoły drewniane: najbardziej polskie…, Warszawa 2005.
Google Scholar

Nowobilski J.A., Mecenat artystyczny Jana Pawła Woronicza w Krakowie, Kraków 2002.
Google Scholar

Radwan D., Stachowicz Michał Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLI, Warszawa–Kraków 2002, s. 327–331.
Google Scholar

Rastawiecki E., Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. II, Warszawa 1851; t. III, Warszawa 1857.
Google Scholar

Rawita-Witanowski M., Dawny powiat chęciński, oprac. D. Kalina, Kielce 2001.
Google Scholar

Schugt E., Kilka słów o Michale Stachowiczu, „Dwutygodnik literacki” [Kraków] 1845, t. II, s. 67–80.
Google Scholar

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Mariówka 1930.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-08-16

Jak cytować

Karkocha, M. (2017). Obraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym w Rembieszycach. Dzieje jednego zabytku. Przegląd Nauk Historycznych, 16(2), 273–283. https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.02.13

Numer

Dział

DROBNE PRACE I MATERIAŁY / MINOR WORKS AND MATERIALS

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>