Wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego w Małogoszczu w świetle inwentarza z 1856 roku

  • Małgorzata Karkocha Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
Słowa kluczowe: -

Abstrakt

-

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne w Kielcach: Akta konsystorskie. Status cleri 1847–1929, sygn. OP-X/13. Akta konsystorskie ogólne. Życiorysy kapłanów 1835, sygn. OP-X/4b. Akta konsystorskie ogólne. Życiorysy kapłanów 1835–1840, sygn. OP-X/3. Akta personalne ks. Nestora Bierońskiego 1842–1890, sygn. XB-19. Małogoszcz. Dokumenty różne z XIX wieku (luzem, nieuporządkowane), sygn. IIPM-I/6.

Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, cz. 4 (Dokumenty z lat 1211–1400), Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Achremczyk S., Marchwiński R., Przeracki J., Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 1994.

Giebartowski W., Ś.p. ks. Nestor Bieroński, „Przegląd Katolicki” 1899, R. XXXVII, nr 18, s. 281–284.

Hadamik C., Kalina D., Traczyński E., Miasto i gmina Małogoszcz, Kielce 2006 [seria: Dzieje i zabytki małych ojczyzn, red. R. Mirowski].

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

Karkocha M., Opis wizyty dziekańskiej kościoła parafialnego w Małogoszczu z roku 1830, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 2, s. 261–283.

Karkocha M., Parafia Rembieszyce 1438–2012. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Łódź 2013.

Karkocha M., Uposażenie parafii Małogoszcz w świetle sumariusza z 1792 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 1, s. 249–276.

Karkocha M., Zabytkowe dzwony kościelne na terenie diecezji kieleckiej. Warsztaty i twórcy, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 179–180.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III (Województwo kieleckie), red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, z. 3 (Powiat jędrzejowski), oprac. T. Przypkowski, Warszawa 1957.

Kosik E., Chrostowice z Małogoszcza, „Nasza Przeszłość” 1973, R. XL, s. 175–182.

Kosik E., Parafia małogoska, [w:] W kasztelańskim Małogoszczu. Monografia historyczno-gospodarcza Małogoszcza i okolicy, red. E. Kosik, Kielce 1994, s. 59–66.

Kosik E., Paulewicz M., Budowniczy Małogoszcza Jakub Bieda Chrostkowicz, [w:] W kasztelańskim Małogoszczu. Monografia historyczno-gospodarcza Małogoszcza i okolicy, red. E. Kosik, Kielce 1994, s. 67–70.

Kowalski W., Rzemieślnicy w Pińczowie w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Florilegium historicum amicorum munera, red. T. Maćkowski, Gdańsk 2016, s. 423–424.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. I, Kraków 1998.

Łętowski L., Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. II (Biskupi krakowscy), Kraków 1852.

Michałowska M., Leksykon włókiennictwa, Warszawa 2006.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999, Warszawa 2000.

Rawita-Witanowski M., Dawny powiat chęciński, oprac. D. Kalina, Kielce 2001.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 1997.

Stuczeń S. ks., Parafia małogoska i jej ostatni proboszcz ś.p. ks. prałat ks. Nestor Bieroński, „Przegląd Katolicki” 1899, R. XXXVII, nr 19, s. 296–297; nr 21, s. 328–330; nr 22, s. 345–346.

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Marjówka 1930, reprint Kielce 2000.

Zapałowa K., Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem, Kielce 2003.

Opublikowane
2017-04-06
Jak cytować
Karkocha, M. (2017). Wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego w Małogoszczu w świetle inwentarza z 1856 roku. Przegląd Nauk Historycznych, 16(1), [325]-362. https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.01.10
Dział
KRONIKA NAUKOWA / ACADEMIC CHRONICLE

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>