Lingwistyka komunikacji alternatywnej i wspomagającej w procesie diagnozy niemowności oraz niemówienia

Autor

  • Mirosław Michalik Pedagogical University of Krakow, Institute of Polish Philology IFP, 2 Podchorążych street, 30-084 Kraków https://orcid.org/0000-0002-9260-3014

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.09

Słowa kluczowe:

lingwistyka komunikacji alternatywnej i wspomagającej, lingwistyka stosowana, niemowność, niemówienie

Abstrakt

W artykule wyodrębniono i zdefiniowano lingwistykę komunikacji alternatywnej i wspomagającej – nową subdyscyplinę w ramach lingwistyki stosowanej. Jej głównym parametrem jest kompetencja lingwistyczna, a parametrem pomocniczym zjawiska niemowności i niemówienia. Udowodniono jednocześnie, że lingwistyka komunikacji alternatywnej i wspomagającej, mając hierarchiczny układ celów naukowych, prowadzi badania podstawowe, stosowane oraz wdrożeniowe. Umożliwia również diagnozę o charakterze logopedycznym osób niemownych i niemówiących. Postulaty nią rządzące zaprezentowano w ostatniej partii tekstu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Beukelman D. R., Mirenda P., 2013, Augmentative & Alternative Communication. Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs, Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.
Google Scholar

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
Google Scholar

Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [in:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (eds.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 13–35.
Google Scholar

Grabias S., 2019, Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Grucza F., 1983, Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Grycman M., 2014, Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców, Kwidzyn: Wydawnictwo Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.
Google Scholar

Grycman M., 2015, Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji wraz z propozycjami strategii terapeutycznych, Kwidzyn: Wydawnictwo Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Michalik M., 2018, Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/978380842328

Michalik M., Przebinda E., 2018, Budowanie kompetencji lingwistycznej u osób niemówiących z wykorzystaniem strategii komunikacji alternatywnej, [in:] A. Domagała, U. Mirecka (eds.), Metody terapii logopedycznej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 143–183.
Google Scholar

Przebinda E., Michalik M., 2020, Inter- i transdyscyplinarność w opisie niemowności oraz niemówienia [in print].
Google Scholar

Rittel T., 1994, Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Google Scholar

Rittel T., Rittel S. J., 2015, Dyskurs edukacyjny. Zagadnienia – znaczenia – terminy. Wybór i opracowanie, Kraków: Collegium Columbinum.
Google Scholar

Rocławska-Daniluk M., 2017, Czytanie i pisanie: metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Rocławski B., 2010, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, Gdańsk: Glottispol.
Google Scholar

Tetzchner S., Martinsen H., 2002, Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, Warszawa: Stowarzyszenie „Mówić bez słów”.
Google Scholar

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Michalik, M. (2020). Lingwistyka komunikacji alternatywnej i wspomagającej w procesie diagnozy niemowności oraz niemówienia. Logopaedica Lodziensia, (4), 131–139. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.09

Numer

Dział

Article