Nowe technologie w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy

Autor

  • Joanna Jatkowska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz https://orcid.org/0000-0001-5640-1418

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.05

Słowa kluczowe:

diagnoza i terapia logopedyczna, zaburzenia mowy, TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), platforma e-learningowa, nauczanie mieszane

Abstrakt

Polska logopedia wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w diagnozie i terapii od ponad trzydziestu lat. Początkowo logopedzi korzystali ze światowych aplikacji, by w latach dziewięćdziesiątych XX zacząć tworzyć własne programy komputerowe, dostosowane do specyfiki języka polskiego. Wraz z rozwojem internetu pojawiły się logopedyczne platformy e-learningowe. Jedną z nich autorka niniejszego artykułu wykorzystała w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy, by sprawdzić, czy nowe technologie mogą przyczyniać się do poprawy artykulacji. Przeprowadzony eksperyment pedagogiczny pokazał, że autorska koncepcja b-learningu może być skuteczna w terapii logopedycznej dzieci.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Buczyńska J., 1999a, Sprzęt komputerowy i oprogramowanie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, [w:] B. Siemieniecki (red.), Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 71–94.
Google Scholar

Buczyńska J., 1999b, Komputer w praktyce logopedycznej, [w:] B. Siemieniecki (red.), Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 53–69.
Google Scholar

Domaradzka-Grochowalska Z., Zielińska M., 2011, Ryzyko dysleksji, dysleksja, wady wymowy, a współczesne możliwości technologiczne, [w:] W. Brejnak, E. Wolnicz-Pawłowska (red.), Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 139–160.
Google Scholar

Francuz P., Mackiewicz P., 2005, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Gruba J., 2004, Multimedialny pakiet logopedyczny, [w:] W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Poznań: Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2, s. 335–339.
Google Scholar

Gruba J., 2007, Ocena programów komputerowych wspierających terapię sygmatyzmu, [w:] S. Juszczyk, M. Musioł, A. Watoła (red.), Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej, Katowice: Agencja Artystyczna PARA, s. 370–375.
Google Scholar

Gruba J., 2009, Technologia informacyjna w logopedii, Gliwice: Wydawnictwo Komlogo.
Google Scholar

Grycman M., 2009, Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych, Kraków: Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów.
Google Scholar

Grycman M., Smyczek A. (red.), 2004, Wiem, czego chcę!, Kraków: Stowarzyszenie Mówić bez słów.
Google Scholar

Jatkowska J., 2014, B-learning w terapii logopedycznej dzieci – wyniki innowacji pedagogicznej, [w:] F. Makurat, M. Brodnicki, A. Nawrocka (red.), Wokół problemów patologii grup społecznych, Starogard Gdański: Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, s. 135–149.
Google Scholar

Jatkowska J., 2018, Rozwój językowy dziecka a b-learning, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, t. 10, nr 4, s. 125–140.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.10.4.10

Jatkowska J., 2019, B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Google Scholar

Jatkowska J., Hennig N., 2013, E-learning w terapii logopedycznej – wyniki badań własnych, [w:] E. Skorek, K. Kochan (red.), Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki logopedycznej, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147–161.
Google Scholar

Jatkowska J., Kaszubowski P., 2012, Logopedia w internecie, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 408–415.
Google Scholar

Juszczyk S., Zając W., 1997, Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
Google Scholar

Kaczmarek L., 1977, Nasze dziecko uczy się mówić, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
Google Scholar

Kaczorowska-Bray K., Miklaszewska A., 2006, Wykorzystanie programów komputerowych w terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, [w:] S. Juszczyk, I. Polewczyk (red.), Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 79–85.
Google Scholar

Ożdżyński G., 2007, Recenzja programu LOGOPEDIA, „Logopedia”, nr 36, s. 277–280.
Google Scholar

Pąchalska M., 2003, Terapia chorego z afazją, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 2, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 700–771.
Google Scholar

Pąchalska M., 2005, Kierunki współczesnej terapii chorych z afazją, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 846–906.
Google Scholar

Siemieniecki B., 1999, Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna, [w:] B. Siemieniecki (red.), Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9–23.
Google Scholar

Surowaniec J., 1989, Komputer – szansa dla logopedii, „Oświata i Wychowanie”, nr 29, s. 22–25.
Google Scholar

Surowaniec J., 1991, Technika komputerowa w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania i pisania, „Logopedia”, nr 18, s. 119–135.
Google Scholar

Surowaniec J., 1995, Funkcje zabaw i gier komputerowych w metodyce postępowania logopedycznego, [w:] J. Ożdżyński (red.), Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 441–462.
Google Scholar

Surowaniec J., 1996, Dekada informatyczna w rozwoju polskiej logopedii 1986–1996, „Logopedia”, nr 23, s. 183–189.
Google Scholar

Szady K., 2012, Wykorzystanie autorskich programów multimedialnych w terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 402–407.
Google Scholar

Szczepankowski B., Lemirowski A., 1998, Komputer w pracy z dzieckiem z uszkodzonym słuchem, [w:] J. Łaszczyk (red.), Komputer w kształceniu specjalnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 106–126.
Google Scholar

Walencik-Topiłko A., 2005, Wykorzystanie programów komputerowych w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 1019–1027.
Google Scholar

Walencik-Topiłko A., Bąk J., 2004, Multimedialny program do diagnozy i terapii logopedycznej, [w:] M. Sysło (red.), Informatyka w szkole XX, Wrocław: Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej, s. 776–779.
Google Scholar

Walencik-Topiłko A., Miklaszewska A., 2000, Charakterystyka polskich programów komputerowych wspomagających terapię logopedyczną, [w:] E. Łuczyński (red.), Kształcenie logopedyczne – cele i formy, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 80–84.
Google Scholar

Waligóra-Huk A., 2015, Programy multimedialne jako narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli w terapii logopedycznej, [w:] D. Siemieniecka (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 343–354.
Google Scholar

Zielińska J., 2012, Przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji alternatywnej, [w:] J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek – Media – Edukacja, Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, s. 637–649.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Jatkowska, J. (2020). Nowe technologie w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy. Logopaedica Lodziensia, (4), 73–84. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.05

Numer

Dział

Article