Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego

Autor

  • Iwona Janowska Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Języka Polskiego jako Obcego, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków https://orcid.org/0000-0001-5133-2660

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.30

Słowa kluczowe:

materiały dydaktyczne, zadanie, podejście zadaniowe, nauczanie języków obcych, nauczanie języka polskiego jako obcego

Abstrakt

Pod koniec minionego stulecia w ramach metodologii komunikacyjnej zrodziła się potrzeba dostosowania systemu nauczania języków obcych do wymogów zmieniającej się rzeczywistości. Europejski system opisu kształcenia językowego Rady Europy (2003) zaprezentował nową wizję komunikacji i nowe ujęcie kompetencji użytkowników języka: komunikacja jest działaniem. Stąd zrodziło się pojęcie podejścia ukierunkowanego na działanie. W podejściu tym zaproponowano specyficzny sposób rozwijania sprawności komunikacyjnych, który polega na wykonywaniu zadań osadzonych w kontekstach środowiskowych i sytuacyjnych. Zasady nauczania i uczenia się zadaniowego od kilku lat przenikają do dydaktyki języka polskiego jako obcego. Niestety, mimo dość dobrze rozbudowanej bazy teoretycznej podejścia ukierunkowanego na działanie i zadaniowego brak jest nadal kompleksowych materiałów praktycznych i podręczników, które rozpropagowałyby założenia europejskiej polityki językowej w glottodydaktyce polonistycznej.
Artykuł pokazuje, jak zastosować podejście zadaniowe w praktyce pedagogicznej. Zaprezentowana zostanie koncepcja podręczników zadaniowych, powstających w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wpisuje się w najnowsze tendencje współczesnej glottodydaktyki. Odpowiada ona potrzebie uczenia języka żywego, autentycznego, który jest przede wszystkim narzędziem do wykonywania rozmaitych zadań o charakterze społecznym.

Bibliografia

Bachman L., Palmer A, 1996, Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests, Oxford.
Google Scholar

Bednarska D., Machowska J., Majcher-Legawiec U., Rabiej A., 2020, RAZEM po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom A2, Kraków [w druku].
Google Scholar

Breen M., 1987, Learner contribution to task desing, w: C. Candlin, D. Murphy (red.), Language Learning Task, London, s. 23–46.
Google Scholar

Bucko D., Prizel-Kania A., Rogala D., 2020, RAZEM po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom B1, Kraków [w druku].
Google Scholar

Bygate M., Skehan P., Swain M., 2001, Introduction, w: M. Bygate, P. Skehan, M., Swain (red.), Researching Pedagogic Tasks: Second Language Learning, Teaching, and Testing, London & New York, s. 1–20.
Google Scholar

Carroll J.B., 1993, Human Cognitive Abilities, New York.
Google Scholar

Crookes G., 1986, Task Classification: A Cross-Disciplinary Review, Honolulu.
Google Scholar

Demaizière F., Narcy-Combes J.-P., 2005, Méthodologie de la recherche didactique: nativisation, tâches et TIC, „Alsic”, t. 8, nr 1, s. 45–64.
Google Scholar

Ellis R., 2003, Task-Based Language Learning and Teaching, Oxford.
Google Scholar

Ellis R., 2006, The Methodology of Task-Based Teaching, „Asian EFL Journal”, nr 8(3), s. 19–45.
Google Scholar

Ellis R., 2009, Task-based language teaching: sorting out the misunderstandings, „International Journal of Applied Linguistics”, t. 19, nr 3, s. 221–246.
Google Scholar

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I., 2004, Refleksyjne nauczanie gramatyki, „Języki Obce w Szkole”, nr 6, s. 40–48.
Google Scholar

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i ucznia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Janowska I., 2019, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Janowska I., Rabiej A., 2014, Zadanie jako forma wspierania refleksyjnego nauczania gramatyki, „Neofilolog”, nr 43/2, s. 235–247.
Google Scholar

Kruszewski K., 2005, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa.
Google Scholar

Long M., 1985, Input and Second Language Acquisition Theory, w: S. Gass, C. Madden (red.), Input in Second Language Acquisition, Rowley, s. 377–393.
Google Scholar

Long M., 1991, Focus on form: A design feature in language teaching methodology, w: K. De Bot, R. Ginsberg, C. Kramsch (red.), Foreign language research in cross-cultural perspective, Amsterdam, s. 39–52.
Google Scholar

Nissen E., 2011, Variations autour de la tâche dans l’enseignement/apprentissage des langues aujourd’hui, „Alsic”, nr 14, http://alsic.revues.org/2344 [dostęp: 20.05.2020].
Google Scholar

Nunan D., 1989, Designing Tasks For The Communicative Classroom, Cambridge.
Google Scholar

Nunan D., 2004, Task-Based Language Teaching, Cambridge.
Google Scholar

Prabhu N.S., 1987, Second Language Pedagogy, Oxford.
Google Scholar

Prizel-Kania A. 2013, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Kraków.
Google Scholar

Richards J.C., 2006, Communicative Language Teaching Today, Cambridge.
Google Scholar

Richards J.C., Rodgers T., 2001, Approaches and Methods in Language Teaching, New York.
Google Scholar

Samuda V., Bygate M., 2008, Tasks in second language learning, New York.
Google Scholar

Skehan P., 1998, A Cognitive Approach to Language Learning, Oxford.
Google Scholar

Willis D., Willis J., 2007, Doing Task-based Teaching, Oxford.
Google Scholar

Willis J., 1996, A Framework for Task-Based Learning, London.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-23

Jak cytować

Janowska, I. (2020). Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego . Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 27, 505-526. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.30