Sposoby badania błędów w glottodydaktyce. Przegląd wybranych koncepcji

Autor

  • Kamil Szafraniec Otto-Behaghel-Str. 10D 35394 Gießen, Niemcy

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.03

Słowa kluczowe:

lapsologia, metodologia glottodydaktyczna, behawioryzm, kognitywizm, szkoła dialogiczna

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza sposobów badania błędów popełnianych przez uczących się języków obcych. Przegląd koncepcji umieszczonych w artykule jest oparty na pracach glottodydaktyków amerykańskich i przedstawia zarazem główne szkoły glottodydaktyki amerykańskiej – behawioryzm, kognitywizm oraz tzw. szkołę dialogiczną. Autor analizuje zarówno koncepcje pojęcia błędu w każdej ze szkół, jak i sposoby ich badania.

Bibliografia

Aljaafreh A., Lantolf J., 1994, Negative Feedback as Regulation and Second Language Learning in the Zone of Proximal Development, „Modern Language Journal” 78, s. 465–83.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1994.tb02064.x

Bailey N., Madden C., Krashen S., 1974, Is There a ‘Natural Sequence, „Adult Second Language Learning? Language Learning” 24, No. 2, s. 235–43.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1974.tb00505.x

Bausch K. R., Raabe H., 1978, Zur Frage der Relevanz von kontrastiver Analyse, Fehleranalyse und Interimsprachenanalyse für den Fremdsprachenunterricht, „Materialien Deutsch als Fremdsprache “Kontrastivität – Fehleranalyse – Unterrichtspraxis Deutsch als Fremdsprache”, Heft 9, s. 21–57.
Google Scholar

Bednarska K., 2014, Rola transferu językowego w nauczaniu języka polskiego Słoweńców, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Bley-Vroman R., 1989, What Is the Logical Problem of Foreign Language Learning?, S. Gass, and J. Schachter (red.), Linguistic Perspectives on Second Languag Acquisition, Cambridge, s. 41–68.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139524544.005

Brown R. W., Fraser C., 1964, The acquisition of Syntax, U. Bellugi, R. Brown (red.), The acquisition of Language Monograph of the Society of Research in Child Development, Vol. 29, No. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1165754

Chomsky N., 1959, Review of ‘Verbal Behavior’ by B. F. Skinner, „Language” 35, s. 26–58.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/411334

Corder S., 1967, The Significance of Learners’ Errors, „International Review of Applied Linguistics” 5, No. 4, s. 161–70.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/iral.1967.5.1-4.161

Débyser F., 1967, Grille de classement typologique des fautes, Paris.
Google Scholar

Dulay H., Burt, M., 1974, Natural Sequences in Child Second Language Acquisition, „Language Learning 24”, s. 37– 53.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1974.tb00234.x

Ellis R., 1994, The Study of Second Language Acquisition, Oxford University Press.
Google Scholar

Fisiak J., 1981, Contrastive Linguistics and the Language Teacher, Oxford Pergamon.
Google Scholar

Gass S. M., Sellinker L., 2001, Second language acquisition. Introductory course, New York, Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781410604651

Harré R., Gillett G., 1994, The Discursive Mind. Thousand Oaks, Sage.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781452243788

Hymes D., 1972, On Communicative Competence, J. Pride, J. Holems (red.) Sociolinguistics, Harmondsworth, s. 269–93.
Google Scholar

Johnson M., 2004, Philosophy of Second Language Acquisition. New Haven, Yale University Press.
Google Scholar

Kielhofer B., 1975, Fehlerlinguistik des Fremdsprachenerwerbs. Linguistische, lernpsychologische und didaktische Analyse von Französischfehlern, Kronberg/Ts., Scriptor Verlag.
Google Scholar

Krashen S., 1985, The Input Hypothesis: Issues and Implications, London.
Google Scholar

Lado R., 1957, Linguistics Across Cultures, w: Applied Linguistics for Language Teachers, Ann Arbor, University of Michigan Press.
Google Scholar

Markee N., 1994, Toward an Ethnomethodological Respecification of Second Language Acquisition Studies, w: Research Methodology in Second-Language Acquisition, Hillsdale, s. 89–116.
Google Scholar

Nemser W., 1971, Approximative Systems of Foreign Language Learners, „IRAL” 9, s. 115-123.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/iral.1971.9.2.115

Nickel, G., 1972, Fehlerkunde, Beiträge zur Fehleranalyse, Fehlerbewertung, Fehlertherapie, Berlin.
Google Scholar

Ochsner R., 1979, A Poetics of Second-Language Acquisition, „Language Learning” 29, no. 1, s. 53–80.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1979.tb01052.x

Rommetveit R., 1987, Meaning, Context, and Control: Convergent Trends and Controversial Issues in Current Social-Scientific Research on Human Cognition and Communication, „Inquiry” 30, s. 79–99. Rommetveit R., 1992, Outlines of a Dialogically Based Social-Cognitive Approach to Human Cognition and Communication, A. Heen Wold (ed.), The Dialogical Alternative: Towards a Theory of Language and Mind, Oslo, s. 19–44.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00201748708602111

Schachter J., 1974, An error in error analysis. Language Learning, s. 205–214.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1974.tb00502.x

Selinker L., 1972, Interlanguage, „International Review of Applied Linguistics” 10, s. 209–31.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/iral.1972.10.1-4.209

Vygotsky L., 1978, Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge, Harvard University Press.
Google Scholar

Vygotsky L., 1981, The Genesis of Higher Mental Functions, „The Concept of Activity in Soviet Psychology”, Armonk.
Google Scholar

Vygotsky L., 1986, Thought and Language, Cambridge, MIT Press.
Google Scholar

Washburn G., 1998, Working in the ZPD: Fossilized and Nonfossilized Nonnative Speakers, J. Lantlof, G. Appel (red.), Vygotskian Approaches to Second Language Research, Norwood, s. 69–80.
Google Scholar

Wode H., 1978, Fehler, Fehleranalyse und Fehlerbenotung im Lichte des natürlichen L-2-Erwerbs, „Linguistik und Didaktik“ 34/35, s. 233-245.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.30965/25890859-0090203012

Young R., 1999, Sociolinguistic Approaches to SLA, „Annual Review of Applied Linguistics” 19, s. 105–32.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0267190599190068

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Szafraniec, K. (2015). Sposoby badania błędów w glottodydaktyce. Przegląd wybranych koncepcji. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 49–59. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.03