Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa – 30 lat nieprzerwanej działalności na rzecz ziemi uniejowskiej

Autor

  • Agnieszka Owczarek Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Romańskiej; Urząd Miasta w Uniejowie, Dział Promocji, ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.11

Słowa kluczowe:

kultura, społeczność lokalna, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Uniejów

Abstrakt

W 2021 r. mija 30. rocznica powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa (TPU), które funkcjonując na różnych płaszczyznach, prowadzi aktywną działalność społeczno-kulturalną na terenie gminy Uniejów.

W artykule przedstawiono okoliczności powstania TPU, jego strukturę organizacyjną oraz najistotniejsze fakty odnoszące się do historii jego funkcjonowania. Omówiono także główne kierunki działań organizacji na przestrzeni minionych trzydziestu lat.

Autorka charakteryzując dorobek towarzystwa, podjęła się w 30. rocznicę jego powstania oceny najważniejszych dokonań tej organizacji. Działalność TPU stanowi chlubną kartę w dziejach Uniejowa, a rozliczne inicjatywy podejmowane przez to stowarzyszenie sprawiają, że ma ono realny wpływ na podnoszenie jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy oraz przyczynia się do upamiętniania zmieniającego się obrazu miasta.

Bibliografia

30 lat minęło – Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, „W Uniejowie” 2021, nr 85, s. 19.
Google Scholar

Chańko J., Życie kulturalne, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Łódź–Uniejów 1995, s. 370.
Google Scholar

Kaczmarek J., Drodzy Przyjaciele…, [w:] 25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 1991‒2016, s. 4.
Google Scholar

Lata 2011‒2015, [w:] 25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 1991‒2016, s. 16.
Google Scholar

Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i jego pierwsze działania, [w:] 25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 1991‒2016, s. 7.
Google Scholar

Statut Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, art. 4, Władze i struktura organizacyjna (tekst sporządzony przez zarząd Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa z uwzględnieniem zmian przyjętych podczas walnego zebrania członków w dniu 17 marca 2018 r.).
Google Scholar

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, [w:] Kronika TPU, t. 1., Uniejów 1990, s. 5.
Google Scholar

Tyczyno A.R., 100 lat budowania społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Uniejowskiej, Urząd Miasta w Uniejowie, Uniejów 2013, s. 89.
Google Scholar

Poradnik – przywileje OPP, [online] http://www.poradnik.ngo.pl/przywileje-opp [dostęp: 10.05.2021].
Google Scholar

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, [online] http://www.rejestr.io/krs/250380/towarzystwo-przyjaciol-uniejow [dostęp: 10.05.2021].
Google Scholar

Urbaniak U., Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej, [online] Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa https://archiwa.org [dostęp: 10.05.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-11-30

Jak cytować

Owczarek, A. (2021). Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa – 30 lat nieprzerwanej działalności na rzecz ziemi uniejowskiej. Biuletyn Uniejowski, 10, 301–321. https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.11

Numer

Dział

Articles