Recenzenci

Recenzenci współpracujący z redakcją

Mădălina-Teodora Andrei (Uniwersytet Spiru Haret, Bukareszt, Rumunia)
Tadeusz Andrzejczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)
Ewa Andrysiak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
ks. Kazimierz Dąbrowski (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Polska)
Volodymir Demczenko (Instytut Badań Regionalnych, Lwów, Ukraina)
Oleksandra Dyda (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina)
Jerzy Dzieciuchowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Maciej Franz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Joanna Jędruszkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Dariusz Klemantowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Remigiusz Kozłowski (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Agnieszka Krzyżewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Iryna Lukomska (Politechnika Lwowska, Ukraina)
Andrzej Łachacz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Oksana Morklyanyk (Politechnika Lwowska, Ukraina)
ks. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Oleg Shablij (Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franko, Ukraina)
Jadwiga Sienkiewicz (Instytut Ochrony Środowiska PIB w Warszawie, Polska)
Dorota Sikora-Fernandez (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Alicja Szymczak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Zbigniew Wilczek (Uniwersytet Śląski, Polska)
Zofia Wilk-Woś (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska)
Magdalena Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
ks. Sławomir Zabraniak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Lidia Lamcha (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Polska)
Marcin Połom (Uniwersytet Gdański, Polska)
Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dagmara Chylińska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Dariusz Wróbel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)