Instrukcja redakcyjna

Zachęcając Państwa do publikowania w „Biuletynie Uniejowskim”, prosimy o uwzględnienie poniższych wytycznych.

Szczegółowe wskazówki redakcyjne dla autorów: plik PDF do pobrania

Objętość publikacji:

 1. artykuł do 15 standardowych stron;
 2. artykuł przeglądowy do 10 stron;
 3. notatki i sprawozdania do 5 stron.

Do tekstu artykułu należy załączyć:

 • krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz ewentualnie wykaz pełnionych funkcji, adres e-mail oraz numer ORCID w przypadku pracowników naukowych);
 • streszczenie w języku polskim (maks. 1000 znaków ze spacjami) i angielskim (opcjonalnie);
 • wykaz słów kluczowych w języku polskim i angielskim, określających tematykę artykułu;
 • bibliografię uporządkowaną alfabetycznie.

Formatowanie tekstu:

 1. Czcionka: Times New Roman / 12 punktów.
 2. Stosujemy słowno-cyfrowy zapis dat: 22 października 1808 r. Wyrazy rok i wiek prosimy zapisywać za pomocą skrótów, np. w 1809 r., w połowie XVIII w.
 3. Stosujemy skróty wyrazów: między innymi, na przykład, około: m.in., np., ok.
 4. Sposoby zapisu liczb: prosimy o słowny zapis liczb od 0 do 9 i cyfrowy od 10 wzwyż.
 5. Jeśli nazwisko w tekście pojawia się po raz pierwszy, należy podać je z pełnym imieniem, natomiast to samo nazwisko występujące w tekście po raz kolejny proszę podawać z inicjałem imienia.
 6. Prosimy nie używać spacji ani tabulatorów do robienia wcięć akapitowych, nie usuwać wiszących spójników ani nie stosować żadnego specjalnego formatowania.

Ilustracje powinny być podpisane i ponumerowane. Tabele oraz materiały graficzne, takie jak diagramy, mapy, schematy itp. oznaczone jako ryciny (ryc.) i umieszczone w obrębie tekstu, powinny być oprócz tego zapisane i przesłane w osobnych plikach (preferowane formaty: JPEG, PNG) w odpowiedniej do druku rozdzielczości (min. 300 DPI).

Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorów na rzecz czasopisma/wydawcy (szczegóły określone w umowie ze współautorami).

Wszystkie artykuły publikowane w „Biuletynie Uniejowskim” są recenzowane.

Teksty prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej (w formacie Word for Windows) na adres czasopisma: biuletynuniejowski@geo.uni.lodz.pl