Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 9
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 20
Liczba otrzymanych recenzji – 18
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 89%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 6 miesięcy

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 13
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 28
Liczba otrzymanych recenzji – 26
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 84,6%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 7 miesięcy