Indeksowanie

Czasopismo Biuletyn Uniejowski indeksowane jest przez następujące serwisy:

BazHum

CEEOL

CEJSH

CEON Biblioteka Nauki

EBSCO

ERIH PLUS

Index Copernicus International

ProQuest