Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Biuletyn Uniejowski indeksowane jest przez następujące serwisy:

Arianta

BazHum

CEEOL

DOAJ

Biblioteka Nauki

CEON Biblioteka Nauki

EBSCO

ERIH PLUS

MIAR

PBN Polska Bibliografia Naukowa

ProQuest

Sherpa Romeo

 

Archiwizacja

Biuletyn Uniejowski wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.