Zespół redakcyjny

Redakcja „Biuletynu Uniejowskiego”:

Redaktor naczelna: Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA (dr, Uniwersytet Łódzki, Polska)

Zastępca redaktora: Edyta MASIEREK (dr, Uniwersytet Łódzki, Polska)

Sekretarz redakcji: Michał KOWALSKI (dr, Uniwersytet Łódzki, Polska)

Członkowie zespołu redakcyjnego:

Elżbieta KOBOJEK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Leszek KUCHARSKI (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Tadeusz MARSZAŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Karolina SZELĄGOWSKA (Urząd Miasta Uniejów)
Piotr SZKUTNIK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Tomasz WÓJCIK (Urząd Miasta Uniejów)

Rada redakcyjna:

Madalina-Teodora ANDREI (Hyperion University, Rumunia)
Donatas BURNEIKA (Lithuanian Social Research Centre, Litwa)
Christopher CUSACK (Keene State College, Stany Zjednoczone)
Danny CZAMANSKI (Technion – Israel Institute of Technology, Izrael)
Oleksandra DYDA (Lviv Polytechnic National University, Ukraina)
Volodymyr DEMCHENKO (Institute of regional research, The National Academy of Sciences, Ukraina)
Anna GEPPERT (Paris-Sorbonne University, Francja)
Vasile GRAMA (University of Oradea, Rumunia)
Józef KACZMAREK (Burmistrz Uniejowa, Polska)
Marek KLOSS (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
Janusz PIETRZAK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Tadeusz SIWEK (University of Ostrava, Czechy)
Vladimir SLAVIK (Comenius University in Bratislava, Słowacja)
Katarzyna SMYK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)