Zespół redakcyjny

Redakcja „Biuletynu Uniejowskiego”:

Redaktor naczelna: Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA (dr, Uniwersytet Łódzki, Polska)

Zastępca redaktora: Edyta MASIEREK (dr, Uniwersytet Łódzki, Polska)

Sekretarz redakcji: Michał KOWALSKI (mgr, Uniwersytet Łódzki, Polska)

Członkowie zespołu redakcyjnego:

Dominika JAŚKIEWICZ (mgr, Urząd Miasta i Gminy Uniejów, Polska)
Leszek KUCHARSKI (prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Łódzki, Polska)
Tadeusz MARSZAŁ (prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki, Polska)
Karolina SMĘTKIEWICZ (dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Piotr SZKUTNIK (dr, Uniwersytet Łódzki, Polska)

Rada redakcyjna:

Agnieszka BARTOSZEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Donatas BURNEIKA (Lithuanian Social Research Centre, Vilnius, Litwa)
Daniel CZAMAŃSKI (Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Izrael)
Anna GEPPERT (Paris – Sorbonne University, Francja)
Zbigniew GMURCZYK (Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Polska)
Józef KACZMAREK (Urząd Miasta i Gminy Uniejów, Polska)
Marek KLOSS (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)
Janusz PIETRZAK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Bohdan POSATSKYY (Lviv Polytechnic National University, Ukraina)
Tadeusz SIWEK (University of Ostrava, Czechy)
Vladimir SLAVIK (Comenius University in Bratislava, Słowacja)
Joseph SALUKVADZE (Tbilisi State University, Gruzja)