Walory historyczne i artystyczne kościoła pw. Świętych Wojciecha i Stanisława w Wilamowie

Autor

  • Agnieszka Owczarek Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Romańskiej; Urząd Miasta w Uniejowie, Dział Promocji, ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.09

Słowa kluczowe:

Wilamów, kościół, sztuka, wartość artystyczna

Abstrakt

Neogotycki kościół pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wilamowie to przykład zabytkowej sztuki sakralnej na terenie gminy Uniejów. Mimo że ma wartość zabytkową oraz położony jest w pobliżu głównych tras komunikacyjnych, pozostaje obiektem mało znanym. W obiegowej opinii funkcjonuje raczej jako niewielki kościół wiejski niż godny uwagi i wart odwiedzenia obiekt sakralny.

W artykule przedstawiono na podstawie analizy specjalistycznej literatury, źródeł pisanych oraz przekazów ustnych historię kościoła oraz parafii, których okoliczności powstania osnute są lokalnymi legendami. Omówiono ponadto wystrój i otoczenie zabytku, skupiając się przede wszystkim na walorach historycznych i artystycznych obiektu, których analiza wykazała potencjał turystyczny miejsca i możliwości wykorzystania go jako celu w kontekście turystyki dziedzictwa kulturowego.

Bibliografia

Akta parafialne dotyczące ołtarza, 1964, pismo 14047.
Google Scholar

Archiwum Parafialne.
Google Scholar

Archiwum Parafialne, Sprawozdanie wizytacyjne, 1948‒1996.
Google Scholar

Gmina Uniejów, Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Uniejów.
Google Scholar

„Gazeta Zgierska” 1917, 12 maja, nr 38, s. 1‒2.
Google Scholar

Grabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A., Szymczak J., Uniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej gminy Uniejów, J. Szymczak (red.), Łódź‒Uniejów 2008, s. 157.
Google Scholar

Librowski S., Repetytorium Akt Wizytacji Kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, t. 1, z. 1, s. 97.
Google Scholar

Łaski J., Liber Beneficiorum Archidioecesis Gnesnensis , t. 1, Gniezno 1880, s. 363.
Google Scholar

Kannenberg K., Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich. Ołtarz boczny Chrystusa Ukrzyżowanego, Toruń 2019, s. 5.
Google Scholar

Kondracki J., Środowisko geograficzne jako podłoże rozwoju osadnictwa i gospodarki, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów, dzieje miasta, Łódź‒Uniejów 1995, s. 373.
Google Scholar

Kruk E., Terzyjska B., Dokumentacja budowy technicznej oraz prac konserwatorskich ołtarza bocznego z kościoła pw. św. Wojciecha i św. Stanisława B.M. w Wilamowie, Łódź 2014, s. 8.
Google Scholar

Kuczyńska J., Średniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki” 1984, t. XIV, z. 4 – Historia Sztuki, s. 5–79.
Google Scholar

Nowiński J., Teologia Eucharystii w sztuce sakralnej – wybrane przykłady z kategorii vasa sacra, [w:] A. S. Czyż, K. Moisan-Jabłońska (red.), Pióro na wodzie, Warszawa 2015, s. 122.
Google Scholar

Olszewski A., Karta wojewódzkiej ewidencji zabytków obiektu – Kościół Parafialny pw. Wojciecha i Stanisława, 1982.
Google Scholar

Tomaszewski F., Tajemnica wilamowskiej chrzcielnicy, „Uniejowskie Strony” 2010, nr 5 (25), s. 35‒36.
Google Scholar

Warszycka B., Dokumentacja konserwatorska obrazu ołtarzowego M.B. z Dzieciątkiem, Wilamów 1995, s.1
Google Scholar

Żmudzki P., Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000, s. 67.
Google Scholar

Bartosiak M., W setną pamiątkę urodzin Ojca Świętego, Jana Pawła II…, [online] https://uniejow.pl/aktualnosci/__trashed-5.html [dostęp: 26.05.2021].
Google Scholar

Bednarek G.B., Gotlandzka chrzcielnica z Wilamowa, XIII‒XIV w., [online] „Katolickie Media” 2017, http://katolickie.media.pl [dostęp: 27.05.2021].
Google Scholar

Bednarek G.B., Wilamów. Parafia pw. patronów Polski św. Wojciecha i św. Stanisława. Historia parafii, [online] „Katolickie Media” 2017, http://katolickie.media.pl [dostęp: 21.05.2021].
Google Scholar

Goźlińskie brzemiennie, [online] „Echo Katolickie” 2019, https://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=15887 [dostęp: 27.05.2021].
Google Scholar

Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concillium”, [online] Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, ptm.rel.pl [dostęp: 27.05.2021].
Google Scholar

Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława, [online] Musicam Sacram, https://musicamsacram.pl/instrumenty/opis/2163-Wilamow-Kosciol-sw-Wojciecha-i-sw-Stanislawa [dostęp: 27.05.2021].
Google Scholar

Organy, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Organy [dostęp 27.05.2021].
Google Scholar

Romantyzm ‒ charakterystyka epoki (ramy czasowe, nazwa epoki, filozofia), [online] https://eszkola.pl/jezyk-polski/romantyzm--978.html [dostęp: 26.05.2021].
Google Scholar

Worwa P., Królowa Jadwiga i czarny krucyfiks, [online] Królowa Jadwiga i Czarny Krucyfiks ‒ Chwała Zapomniana, chwalazapomniana.pl [dostęp: 27.05.2021].
Google Scholar

Konsultacja z dr hab. prof. AMŁ K. Urbaniakiem, rzeczoznawcą w dziedzinie instrumentów muzycznych o specjalizacji organy piszczałkowe z ramienia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Google Scholar

Konsultacja z proboszczem B. Karasińskim.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-11-30

Jak cytować

Owczarek, A. (2021). Walory historyczne i artystyczne kościoła pw. Świętych Wojciecha i Stanisława w Wilamowie. Biuletyn Uniejowski, 10, 249–272. https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.09

Numer

Dział

Articles