Projekt budowy zbiornika wodnego (małej retencji) w Szadkowicach-Ogrodzimiu (1980)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.23.04

Słowa kluczowe:

zbiornik wodny, rekreacja, wypoczynek, Szadkowice-Ogrodzim

Abstrakt

Władze Szadku w 1980 r. planowały w miejscowości Szadkowice- -Ogrodzim wybudować sztuczny zbiornik wodny na potrzeby rekreacji i wypoczynku swoich mieszkańców. Projektowana powierzchnia jeziora o kształcie trójkąta wynosiła 1,81 ha. Zbiornik małej retencji miał być zasilany w wodę pochodzącą z rzeki Szadkówki (Pichny z Szadkowic). Do inwestycji jednak nie doszło.

Bibliografia

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Projekt techniczny – operat wodno-prawny. Budowa Zbiornika Małej Retencji w miejscowości Szadkowice-Ogrodzim gmina Szadek, sygn. 1018/2.
Google Scholar

Bartoszewicz A., Obraz kartograficzny Szadku w XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8, s. 85–91.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.04

Bartoszewicz H., Przełom w kartowaniu przestrzeni miejskiej. Wielkoskalowe mapy miast Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej 1815–1830, [w:] Kamienie milowe w kartografii, J. Ostrowski i P.E. Weszpiński (red.), „Z Dziejów Kartografii” 2013, t. 17, s. 223–256.
Google Scholar

Kucharski R., Lamprecht M., Rozwój młynarstwa w regionie szadkowskim w XX w. i jego obraz współczesny, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6, s. 127–152.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.06.05

Nowak A., Zasoby a jakość wód powierzchniowych gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 101–110.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.01.09

Ostrowska M., Sałdak A., Rekreacyjne wykorzystanie zbiornika retencyjnego w gminie Kluczbork, „Studia Obszarów Wiejskich” 2015, t. 37, s. 217–227.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/SOW.37.13

Parczewski A., Monografja Szadku, Warszawa 1870.
Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, B. Chlebowski, F. Sulimierski i W. Walewski (red.), Warszawa 1890.
Google Scholar

Stulczewski J., Wywiad ze Stanisławem Mielczarkiem – nauczycielem, przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, naczelnikiem i burmistrzem gminy i miasta Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2019, t. 19, s. 159–174.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.08

Świerk D., Szpakowska B., Dudzińska D., Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. 27.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-11-30

Jak cytować

Stulczewski, J. (2023). Projekt budowy zbiornika wodnego (małej retencji) w Szadkowicach-Ogrodzimiu (1980). Biuletyn Szadkowski, 23, 69–76. https://doi.org/10.18778/1643-0700.23.04

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>