Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przatowie (1954–1961)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.23.03

Słowa kluczowe:

Przatów, gromada, rady narodowe

Abstrakt

Gromadzka Rada Narodowa w Przatowie została utworzona w wyniku reformy administracyjnej w 1954 r. W jej skład weszły obszary wsi: Dziadkowice, Mostki, Piaski, Przatów i Remiszew. Gromadzka Rada Narodowa swoje uchwały realizowała za pośrednictwem prezydium, które było kolegialnym organem wykonawczym izarządzającym rady narodowej. Zakres kompetencji władz gromady obejmował m.in. uchwalanie rocznego budżetu gromady, zatwierdzanie i odwoływanie sołtysów, organizację skupu żywca, zboża, ziemniaków, mleka oraz zbieranie podatków, sprawy związane z organizacją prac polowych, budową dróg i szkolnictwem. Przewodniczącym Prezydium GRN wPrzatowie przez cały okres jej istnienia był Mieczysław Bryl. Gromada została zlikwidowana 31 grudnia 1961 r.

Bibliografia

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Mieczysława Bryla, sygn. 248/145.
Google Scholar

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Mariana Nykiela, sygn. 248/1171.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przatowie, sygn. 636.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy” 1954, nr 43, poz. 191.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1758-6631.1954.tb03784.x

„Dziennik Urzędowy” 1956, nr 55, poz. 253.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy” 1958, nr 5, poz. 16.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy” 1963, nr 28, poz. 164.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2090498

„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi” 1954, nr 9, poz.36.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi” 1954, nr 11, poz.39.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi” 1954, nr 12, poz.55.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi” 1958, nr 2, poz.6.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi” 1961, nr 6, poz.34.
Google Scholar

Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
Google Scholar

Drygalski J., Kwaśniewski J., (Nie)realny socjalizm, Warszawa 1992.
Google Scholar

Gończar M., Samorząd wsi – historia i nowe możliwości, Warszawa 1990.
Google Scholar

Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.
Google Scholar

Stulczewski J., Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku 1949–2019, Szadek 2019.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-11-30

Jak cytować

Stulczewski, J. (2023). Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przatowie (1954–1961). Biuletyn Szadkowski, 23, 55–68. https://doi.org/10.18778/1643-0700.23.03

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>