Juliusz Daniel Jedliński (1811–1882) – powstaniec listopadowy, działacz polonijny we Francji i kawaler Orderu Virtuti Militari

Autor

  • Jarosław Stulczewski Archiwista, działacz społeczno-kulturalny oraz ruchu rekonstrukcyjno-historycznego, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Mickiewicza 4

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.08

Słowa kluczowe:

Juliusz Daniel Jedliński, powstanie listopadowe, Wielka Emigracja, kawaler Orderu Virtuti Militari, działacz polonijny w Paryżu, kartografia i geologia Francji

Abstrakt

Urodzony w Szadku Juliusz Daniel Jedliński podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczył jako oficer w powstaniu listopadowym (1830–1831), za co został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po upadku powstania wyemigrował na stałe do Francji. Został wykładowcą w polskiej szkole w Batignolles, której był dyrektorem w latach 1855–1860. Pod kierunkiem prof. Pierre-Armand Dufrénoy i prof. Léonce Élie de Beaumont pracował nad szczegółową mapą geologiczną Francji. Wykładał w Paryskiej Szkole Górniczej i prowadził kursy geologiczne. Poświęcił się także twórczości publicystycznej i poetyckiej na rzecz Polonii we Francji. Był zwolennikiem polityki Hotelu Lambert. Zmarł na emigracji w Paryżu.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szadku, sygn. 1691.
Google Scholar

Autografy / Dedykacje w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie (w układzie chronologicznym), sporz. M. Truszczyńska, mps.
Google Scholar

„Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1991, t. 1.
Google Scholar

Almanach Historique ou Souvenir de l’Emigration Polonaise, Paryż 1847.
Google Scholar

Antologia poetów obcych, Lwów 1882.
Google Scholar

Béguyer de Chancourtois A-É., Notice nécrologique sur M. Jules Jedlinski, „Association amicale des élèves de l’École des mines”, styczeń 1883.
Google Scholar

Biesiada krzemieniecka w Paryżu dnia 5 października 1857, Paryż 1858.
Google Scholar

„Bulletin de la Société Géologique de France” t. 16, 1859.
Google Scholar

Gadon L., Z życia Polaków we Francyi. Rzut oka na 50-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 1832-1882, Paryż 1883.
Google Scholar

Gembarzewski B., Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, Warszawa 1925.
Google Scholar

Gerber R., Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808−1831. Słownik biograficzny, Wrocław 1977.
Google Scholar

Gruss N., Szkoła Polska w Paryżu, Warszawa 1962.
Google Scholar

Jak giną instytucye narodowe na emigracyi. Wyższa Szkoła Polska w Paryżu, Paryż 1896.
Google Scholar

Jedliński J.D., O szkole narodowej polskiej w Batignolles pod Paryżem, Poznań 1853.
Google Scholar

Jedliński J.D., O wychowaniu dzieci wychodźców w szkole narodowej polskiej w Batignolles pod Paryżem, Poznań 1853.
Google Scholar

Konarska B., Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832−1848, Warszawa−Łódź 1986.
Google Scholar

Konarski S., Materiały do biografii genealogii i heraldyki polskiej, t. 7–8, Paryż 1985.
Google Scholar

Mazanek A., Towarzystwo Historyczno-Literackie [w:] Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, Warszawa 1985.
Google Scholar

„Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Rok 1866”, Paryż 1867.
Google Scholar

Słownik pseudonimów pisarzy polskich, t. 2, J-Q, E. Jankowski (red.), Wrocław 1995.
Google Scholar

Słownik pseudonimów pisarzy polskich, t. 3, R-Ż, E. Jankowski (red.), Wrocław 1996.
Google Scholar

Smoleński W., Towarzystwo Patriotyczne, „Przegląd Historyczny” 1909, t. 8, z. 1.
Google Scholar

Spaizier R.O., Historja powstania narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. II, Paryż 1833.
Google Scholar

„Wiadomości Polskie” 1854, R. I, cz. 2, nr 2.
Google Scholar

Żebrowski J., Szkoła polska na Batignolles w Paryżu w służbie polskości i wychowania narodowego (geneza, rozwój, struktura), „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2013, t. 10.
Google Scholar

Żywot Adama Mickiewicza podług zebranych przez siebie materiałów oraz własnych wspomnień opowiedział Władysław Mickiewicz, t. IV, Poznań 1895.
Google Scholar

https://paryz.orpeg.pl/historia-szkoly/o-szkole/ [dostęp: 8.05.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Stulczewski, J. (2022). Juliusz Daniel Jedliński (1811–1882) – powstaniec listopadowy, działacz polonijny we Francji i kawaler Orderu Virtuti Militari. Biuletyn Szadkowski, 22, 199–212. https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.08

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>