Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górnej Woli (1954–1957)

Autor

  • Jarosław Stulczewski Archiwista, działacz społeczno-kulturalny oraz ruchu rekonstrukcyjno-historycznego, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Mickiewicza 4

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.06

Słowa kluczowe:

Górna Wola, gromada, rady narodowe

Abstrakt

Gromadzka Rada Narodowa w Górnej Woli została utworzona w wyniku reformy administracyjnej w 1954 r. W jej skład weszły obszary wsi: Górna Wola, Wilamów, Tarnówka i Rzepiszew z gminy Szadek. Gromadzka Rada Narodowa swoje uchwały realizowała za pośrednictwem prezydium, które było kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. Zakres kompetencji władz gromady obejmował m.in. uchwalanie rocznego budżetu gromady, zatwierdzanie i odwoływanie sołtysów, organizację skupu żywca, zboża, ziemniaków, mleka oraz zbieranie podatków, sprawy związane z organizacją prac polowych, budową dróg i szkolnictwem. Przewodniczącym Prezydium GRN w Górnej Woli przez cały okres jej istnienia był Teofil Kwiatyszek. Gromada została zlikwidowana 31 grudnia 1957 r.

Bibliografia

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Jana Bryla, sygn. 249/195.
Google Scholar

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Teofila Kwiatyszka, sygn. 249/1254.
Google Scholar

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Wacława Szewczyka, sygn. 249/2353.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górnej Woli, sygn. 547.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy” 1954, nr 43, poz. 191.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1758-6631.1954.tb03784.x

„Dziennik Urzędowy” 1958, nr 5, poz. 16.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy” 1963, nr 28, poz. 164.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2090498

„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi” 1954, nr 9, poz. 36.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi” 1954, nr 11, poz. 39.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi” 1954, nr 12, poz. 88.
Google Scholar

Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
Google Scholar

Drygalski J., Kwaśniewski J., (Nie)realny socjalizm, Warszawa 1992.
Google Scholar

Gończar M., Samorząd wsi – historia i nowe możliwości, Warszawa 1990.
Google Scholar

Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Stulczewski, J. (2022). Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górnej Woli (1954–1957). Biuletyn Szadkowski, 22, 157–170. https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.06

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>