Bolesław Michał Stokowski (1841-1921). Weteran powstania styczniowego

Autor

  • Jarosław Stulczewski Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Złoty Krzyż" w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 23

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.13.10

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego w Szadku, Akta zaślubionych, nr 35/1887, Akta zgonów, nr 5/1886.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego w Zgierzu, Akta urodzonych, nr 22711837, nr 199/1845, nr 87, 89, 88, 90/1847,Akta zgonów, nr99/1845, nr 67/1847. Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Notariusz Jan Kuczyński w Szadku, nr 345/1887.
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego w Szadku, Akta zgonów, nr 68/1919, nr 43/1921.
Google Scholar

,,Dziennik Ustaw" 1920.
Google Scholar

,,Monitor Polski" 1930.
Google Scholar

,,Rocznik Oficerski" 1923, 1924, 1928, 1932.
Google Scholar

Album zjednoczenia. Pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, Warszawa 1934.
Google Scholar

Chimiak Ł., Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim, Wrocław 1999.
Google Scholar

Dwory i pałace okolicy Łodzi, Łódź 1997
Google Scholar

Katalog wystawy historycznej i filatelistycznej 700 lat miasta Szadek, Szadek 22-30.09.1995.
Google Scholar

Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach, Warszawa 1988.
Google Scholar

Nowolecki A., Pamiątka dla rodzin polskich: krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na placu boju oraz zmarłych w więzieniach, na tułactwie i na wygnaniu syberyjskim, 1861-1866 r.: ze źródeł urzędowych, dzienników polskich, jak niemniej z ustnych podań osób wiarygodnych i towarzyszy broni, cz. 2, Kraków 1868.
Google Scholar

Olejnik T., Ochotnicza Straż Pożarna w Szadku 1896-1996, Sieradz 1996. Wierzbowski M., Zamojski A., W cieniu zgierskiej Fary, z. 2, Zgierz 2001.
Google Scholar

Ziemia łęczycka żołnierzom niepodległości, Łódź 1957.
Google Scholar

Ziemianie Polscy XX wieku, cz. 3, Warszawa 1996.
Google Scholar

Ziemnicki A. J., Zgierz i jego okolice w powstaniu styczniowym, ,,Zgierskie Zeszyty Regionalne" 2007, t. 2; 2008, t. 3.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2013-12-30

Jak cytować

Stulczewski, J. (2013). Bolesław Michał Stokowski (1841-1921). Weteran powstania styczniowego . Biuletyn Szadkowski, 13, 171–179. https://doi.org/10.18778/1643-0700.13.10

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>